Samenwerken in digitale ecosystemen, hoe weet je of je succesvol bent? Door te meten natuurlijk, door over langere periode uit te vragen hoe tevreden alle partijen in het ecosysteem zijn. Over zichzelf, over de samenwerking, over de relatie met de klant maar ook over de relatie met de andere deelnemers in het ecosysteem. Dat is dan ook precies wat we de komende jaren in gaan vullen.

Aan de basis staat de ITX Monitor, voorheen van Giarte maar onlangs aangekocht door het gerenommeerde onderzoeksbureau Motivaction. Motivaction is een partnerschap aangegaan met Digital Ecosystems Institute om gezamenlijk de klanttevredenheid in de IT markt te onderzoeken en te duiden, en dat aan te vullen met inzichten over wederzijdse tevredenheid en inzichten in het digitale ecosysteem.

ITeX: IT ecosystem Xperience Monitor.

De 1 op 1 klanttevredenheidsmeting van de ITX monitor geeft een belangrijk fundament om ecosysteem tevredenheid in kaart te brengen. In de ITeX monitor breiden we dit uit met het meten van de wederzijdse tevredenheid: wat vinden de serviceproviders eigenlijk van de volwassenheid van opdrachtgeverschap? Waar lopen zij tegenaan, en hoe heeft dat zijn weerslag op de relatie? Dit inzicht gaat twee kanten op in de relatie en vormt de opmars voor het in kaart brengen van de tevredenheid van de relaties in het ecosysteem.

Foto Thijs Rooimans

Omdat tevredenheid geen momentopname moet zijn, zal het onderzoeksbureau Motivaction doorlopend metingen verrichten bij de klanten van serviceproviders, deze spreiding levert waardevolle inzichten over de performance door het jaar heen. De onderzoekers van DEI scherpen deze resultaten aan door middel van diepte-interviews en analyses. Samen vormen deze resultaten de bron van inzicht in de kwaliteit van de relaties. We brengen de markt up-to-date door de resultaten te publiceren via partners zoals de iSourcingHub. Ook brengen we jaarlijks een publicatie uit.

Interessant voor jouw organisatie? Meer informatie of meld je aan.