Team

Van links naar rechts: John de Voogd, Bart van der Linden, Andrew Mooijman, Meldy van Dijken, Karin de Kroes, Bart Broekhoven, Mark Beermann, Albert Plugge, Marvin Kocx.

Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid Hilversum – Jaarcongres Digital Ecosystems Institute september 2023. Alle foto’s van het event, evenals verschillende portretfoto’s van het team, zijn van de hand van de talentvolle Thijs Rooimans. Heb je interesse in het gebruik van 1 van deze foto’s, neem dan contact met ons op.

Bart van der Linden

Algemeen Directeur
bart@digitalecosystems.institute

Bart van der Linden is oprichter en directeur van het Digitale Ecosystemen Instituut (DEI). Hij heeft 20 jaar ervaring op het gebied van IT-sourcing advies, sourcing relaties en -partnerschappen, digitale strategie, shoring strategie en business development. IT sourcing en Innovatie is Barts passie, waarvoor de kiem gelegd is op de MTS Informatica. Vervolgens heeft Bart zijn programmeurs- en systeemervaring verder ontwikkeld aan de HTS, waarna Bart de verbreding en verdieping zocht in de universitaire opleiding Informatiekunde. De bestuurlijke kennis die hij hier opdeed, vormde samen met zijn werkervaring een goede basis voor zijn PhD traject aan Nyenrode Business Universiteit. Bart spreekt de taal van de boardroom maar kan zich ook prima uitdrukken in gesprekken met hardcore IT-ers. Door zijn verbindende en enthousiasmerende persoonlijkheid is Bart de logische schakel in de verschillende partnerschappen van het DEI.

Dr. Albert Plugge

Adviseur Onderzoek en Onderwijs
albert@digitalecosystems.institute

Albert is als research fellow verbonden aan Nyenrode Business University en richt zich specifiek op het onderzoeksgebied digitale ecosystemen. Diverse wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op het gebied van digitale ecosystemen zijn in voorbereiding en worden in de komende jaren uitgevoerd. Daarnaast is hij verbonden aan de TU Delft waar hij wetenschappelijk onderzoek doet en onderwijs verzorgt op het gebied van innovatie en digitalisering en de invloed op digitale ecosystemen. Een onderdeel van zijn werk aan de TU Delft is het begeleiden van masterstudenten en promovendi.

read more

Hij publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften, waaronder: Information & Management, Production, Planning & Control, Journal of Global Information Technology Management, Business Process Management Journal, Journal of Information Technology Teaching Cases. Albert is adviseur en editor bij het Journal of Global Operations and Strategic Sourcing (JGOSS). Aanvullend geeft hij regelmatig gastcolleges bij verschillende universiteiten, waaronder TU Twente, Universiteit Tilburg, en de Rotterdam School of Management. In zijn verbondenheid aan het DEI richt Albert zich op de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk. Hierbij gaat het om twee invalshoeken. Vanuit een onderwijskundige kant is Albert betrokken bij het organiseren en uitvoeren van MasterClasses en opleidingsprogramma’s. De tweede invalshoek betreft het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de context van digitale ecosystemen waardoor inzichten toegepast kunnen worden in de praktijk.

Bart Broekhoven

Thema manager
BartBroekhoven@digitalecosystems.institute

De expertise van Bart ligt op het gebied van digitalisering van processen (Digitale transformatie), innovatie op het gebied van techniek en toepassing hiervan in de praktijk en het organiseren van benodigde samenwerkingsverbanden tussen partijen tot een zelfversterkend ecosysteem.

Met een achtergrond in ICT, Telematica enerzijds en team management en innovatie anderzijds, is Bart in staat de eisen en wensen van de opdrachtgever goed te vertalen naar oplossingen en deze tot een gedragen implementatie te laten komen. Bart schakelt hierbij zowel met de aangesloten partners en/of leveranciers, alsmede met opdrachtgever en de (eind-) gebruikers. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld werknemers van een organisatie en betrokken inwoners van een gemeente in het kader van Smart City projecten.

Kernkwaliteiten van Bart: Analytisch, verbinder, teamspeler, positieve energie, motivator, zelfstarter. Conceptuele denker met flexibiliteit om inhoudelijk en concreet te schakelen. Doorzetter om het gezette doel te bereiken.

Karin de Kroes

Organisatie manager
karin@digitalecosystems.institute

Karin is een pragmatische projectmanager met ervaring in de ethiek en duurzaamheid. Door haar jarenlange ervaring bij de Rabobank in verschillende rollen is Karin in staat zowel kleine als grote projecten tot een succes te brengen. Ze heeft zowel bij de lokale bank als bij Rabobank Groep gewerkt en is daardoor in staat met verschillende dynamieken in organisaties om te gaan. Met haar achtergrond in de cultuurwetenschappen is Karin in staat om outside-in te denken ten aanzien van digitalisering en ecosysteem-denken. Binnen het instituut zal Karin zich richten op de groei en organisatie van het instituut zelf, waarbij ze tevens zorg zal dragen voor verankering duurzaamheid en ethiek.

Andrew Mooijman

Thema manager
andrew@digitalecosystems.institute

Digitale transformaties zijn de rode draad in de carrière van Andrew Mooijman. Al meer dan 20 jaar houdt Andrew zich bezig met het verbeteren van diensten en producten in verschillende industrieën, met verschillende doelgroepen. Liefst in complexe programma’s of in strategische (en uitvoerende) rollen waarbij technologie maar een beperkte driver was van het succes. Vanuit dat perspectief wordt ook zijn interesse voor ecosystemen gevoed.

In de laatste jaren heeft Andrew zich onder meer gespecialiseerd in het toepassen van Distributed Ledger Technologie en Blockchain voor het laten werken van ecosystemen en digitale identiteit oplossingen.

Naast zijn inzet voor Digital Ecosystem Institute werkt Andrew als directeur bij Serendipity waarbij hij ecosystemen en digitale transformatie laat samenkomen om duurzame steden en uiteindelijk een betere wereld te realiseren.

Mark Beermann

Thema manager
mark@digitalecosystems.institute

De achtergrond van Mark Beermann is in de IT en communicatie-industrie als ondernemer, programma manager en sr. consultant. Actief op digitale technologie in het algemeen en 5G in het bijzonder. Sterk in business development om partijen bij elkaar te brengen, bruggen en partnerships te bouwen om in (digitale) ecosystemen in co-creatie samen te werken aan nieuwe oplossingen.

Met een achtergrond bij Philips en Capgemini, organiseert Mark al jaren als ondernemer de Nederlandse deelname aan het Mobile World Congress (MWC Barcelona). Hier komt het wereldwijde ecosysteem van mobiele connectiviteit bij elkaar, samen met een groeiend deel van het Nederlands ecosysteem rondom connectivity en 5G/Future Network Services.

Met zijn analytische en associatieve eigenschappen verbindt Mark personen en organisaties om oplossingen in co-creatie tot stand te brengen. Geen executie zonder inzicht, overzicht en uitzicht.

Meldy van Dijken

Growth orchestrator
meldy@digitalecosystems.institute

Als Growth Orchestrator ben ik bij DEI betrokken om te helpen met de groei van het instituut. Mijn achtergrond ligt in program management van innovatietrajecten, ontwikkeling van executive programma’s op board level en strategische businessconcept ontwikkeling. Ik heb een hart voor technologie, innovatie, the quantum field en ecosystemen.

 

John de Voogd

Consulting partner
john@digitalecosystems.institute

John is een enthousiasteling met grote betrokkenheid bij de mogelijkheden die samenwerking, digitalisering en transparantie bij kunnen dragen aan zakelijk succes voor bedrijven en maatschappelijk succes voor overheden. In DEI vindt John een incubator die dat soort succes kan creëren in complexe omgevingen die de uitdaging aan willen gaan om “wicked problems” tot een oplossing te brengen. Naast zijn werkzaamheden intern bij het DEI, ondersteunt hij de thema managers als moderator en houdt hij zich bezig met business model innovatie.

 

Hans Nouwens

Thema manager
Phone 0031 6 21854461
hans@digitalecosystems.institute

De expertise van Hans ligt op innovatie, organisatie-optimalisatie en het organiseren en leiden van samenwerkingsverbanden. Met een achtergrond in marketing en ICT, zowel aan de hardware als software kant, slaat Hans bruggen tussen gebruikers en technologie. Vanaf 2009 heeft Hans zich verdiept in de digitalisering van de openbare ruimte en in smart city ontwikkelingen.

Aansprekende rollen

voorzitter OVLNL Smart Lighting (stichting voor openbare verlichting), voorzitter Making Sense for Society, action cluster trekker in het Europese Innovatie Programma Smart Cities, bestuurslid standaardisatie smart cities bij de NEN, werkgroeplid voor stadsindicatoren, onderzoek naar opschaling smart cities voor ministeries BZK en IenW, adviseur van diverse gemeenten en commerciële bedrijven en programma directeur Nationaal Smart City Living Lab. Vervulde functies o.a. Regio directeur Benelux bij Progress Software, Business unit directeur operations bij PinkRoccade Public, marketing en sales functies bij diverse bedrijven.Zijn expertise zet Hans in om smart city gerelateerde projecten en adviesopdrachten tot een succes te maken. Met zijn opgedane kennis doceert hij aan de Smart City Academie.Kerncompetenties van Hans zijn: doelgericht, opbouwen, kennis van de zeer diverse informatietechnologie omgeving en complexe informatie begrijpelijk maken, enthousiast, sturen op hoofdlijnen mét inhoudelijke kennis en resultaatgericht.

Marvin Kocx

Thema manager
marvin@digitalecosystems.institute

Corporate IT & Platforms

mens en data

voor optimalisatie en innovatie