< Thema’s

Future Network Services

Iedere dag vertrouwen bedrijven en burgers op digitale communicatienetwerken om samen te werken, te leren en te ontspannen. Deze netwerken zijn de basis voor digitalisering en zorgen voor innovatie en economische groei in alle sectoren. In deze netwerken versmelten diensten met infrastructuur en komen cloud, IoT, kunstmatige intelligentie en telecomnetwerken bij elkaar om zo nieuwe toepassingen mogelijk te maken. Een gebied dat we Future Network Services noemen. Dat kan alleen maar in samenwerking met betrokken partijen met zo goed mogelijk inzicht, overzicht en uitzicht op elkaars belangen, toegevoegde waarde en gemeenschappelijke uitdagingen.

De digitale netwerken vormen ook de basis voor digitale ecosystemen en services. het Digitale Ecosystemen Institute wil het gedachtengoed en de aanpak van DEI ook op het FNS ecosysteem gaan toepassen: als ecosysteem op zich in het algemeen en als enabler van digitale ecosystemen en platformen in het bijzonder.

De activiteiten zullen zich (con)centreren rondom specifieke onderwerpen zoals 5G met alle systeemcomponenten om nieuwe diensten mogelijk te maken. 5G is niet mogelijk zonder een vaste communicatie-infrastructuur zoals glasvezel. De mogelijkheden die 5G biedt komen alleen tot uiting gecombineerd met andere technologieën en componenten om oplossingen te bieden voor uitdagingen in alle sectoren, van industrie tot smart city, van healthcare tot energie transitie uitdagingen. Het DEI zal hierbij gaan samenwerken met de ecosysteem partijen in de triple helix: overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Hierbij zal samenwerking met de 5G hubs worden opgezocht, versterkt en aangevuld.

Round Table Smart Industry en Private 5G

 

Het Digital Ecosystems Institute (DEI) organiseerde op 15 september 2022 in samenwerking met NTT Business Solutions een intensieve kennisuitwisselingsbijeenkomst op Nyenrode, om met vertegenwoordigers uit diverse sectoren van gedachte te wisselen over de rol die een gedegen digitale infrastructuur in de nabije toekomst inneemt in de ontwikkeling en groei van bedrijfsleven en overheid.

Het onderwerp digitale infrastructuur ligt het DEI na aan het hart, aangezien succesvol samenwerken in digitale ecosystemen mede afhankelijk is van ontwikkelingen in de digitale infrastructuur. NTT, als infrastructure business solutions leverancier, is een logische aanjager van gesprekken in de breedte over dit onderwerp. Vanuit het netwerk van DEI en NTT zijn de aanwezigen uitgenodigd mee te praten.

Alle foto’s zijn gemaakt door de getalenteerde Thijs Rooimans.

De achtergrond van Mark Beermann is in de IT en communicatie-industrie als ondernemer, programma manager en sr. consultant. Actief op digitale technologie in het algemeen en 5G in het bijzonder. Sterk in business development om partijen bij elkaar te brengen, bruggen en partnerships te bouwen om in (digitale) ecosystemen in co-creatie samen te werken aan nieuwe oplossingen.

Met een achtergrond bij Philips en Capgemini, organiseert Mark al jaren als ondernemer de Nederlandse deelname aan het Mobile World Congress (MWC Barcelona). Hier komt het wereldwijde ecosysteem van mobiele connectiviteit bij elkaar, samen met een groeiend deel van het Nederlands ecosysteem rondom connectivity en 5G/Future Network Services.

Met zijn analytische en associatieve eigenschappen verbindt Mark personen en organisaties om oplossingen in co-creatie tot stand te brengen. Geen executie zonder inzicht, overzicht en uitzicht.

“5G/FNS biedt weer een nieuwe stap in de oplossingen voor (maatschappelijke) uitdagingen die we gemeenschappelijk hebben en in de mogelijkheden die we gezamenlijk willen ontdekken in dialoog met elkaar in ronde tafels, werkgroepen en fieldlabs.”