Educatie

 

DEI Curriculum

Collegereeks Digitale Business Ecosystemen

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit organiseert het DEI al een aantal jaar de Collegereeks Digitale Business Ecosystemen. Omdat duurzame ontwikkeling van nieuwe diensten en producten vraagt om kennis en ervaring die steeds meer verspreid raakt over verschillende organisaties. Dit vraagt van bedrijven en organisaties dat zij intensiever dan voorheen onderling samenwerken. Het inrichten van een digitaal business ecosysteem vormt een middel om de onderlinge samenwerking tussen partijen te bevorderen. De combinatie van een wetenschappelijke toelichting op de onderwerpen en de vertaling naar de praktijk, middels gastsprekers van bedrijven en organisaties, biedt waardevolle inzichten en toepassingsmogelijkheden. Meer informatie.

 

Masterclasses

Voor verdieping van de onderwerpen die de collegereeks aanbiedt, hebben we verschillende masterclasses ontwikkeld. Wie de verdiepingsmasterclasses op inhoud wil volgen, moet de collegereeks met succes hebben afgesloten, danwel de  masterclass Introductie Digitale Ecosystemen hebben gevolgd. Voor de verdiepings-masterclasses op gedrag werken we samen met professionals op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, of professionals uit andere beroepen.

Minor Classes

Voor verbreding van kennis kunnen geïnteresseerden onze online minorclasses volgen. Deze zetten we op samen met organisaties die graag hun kennis delen en in gesprek willen met de community. Zij brengen bijvoorbeeld een klantcase in om aan de hand daarvan complexe problematiek verder te doorgronden. Deze gesponsorde minor classes zijn kosteloos voor de deelnemers. Daarnaast organiseren we incidenteel generieke online masterclasses over diverse ecosystem thema’s. Deze online bijeenkomsten hebben het karakter van een online lezing.

 

Wat vond ik ervan?

Ervaringen van deelnemers aan de collegereeks Digitale Ecosystemen.

Marc Van der Loo – KPN

In ecosystemen speelt evenwicht een belangrijke rol. Voor Marc van der Loo, IT directeur Delivery bij KPN, is dat onderdeel van zijn interesse in digitale ecosystemen: “Ik zoek altijd naar evenwicht: wanneer er iets verschuift in een ecosysteem, dan verandert het evenwicht. Dat kleurt hoe ik naar de wereld kijk.” Met die open blik volgde hij een vorige editie van de Collegereeks die het Digitale Ecosystemen Institute met Nyenrode Business Universiteit tweemaal per jaar organiseert.

In zijn werkende leven wordt Marc veel betrokken bij Service Integration and Magagement (SIAM) vraagstukken van de grootzakelijke klanten van KPN, een vorm van samenwerking die enorm kan helpen bij het organiseren van complexe netwerken van dienstverleners en uitbesteder. De collegereeks heeft Marc geholpen met meer inzicht in een andere manier van samenwerken, op basis van ecosystemen principes. Het was daarmee ook heel concrete input voor Marc z’n werk: “waar SIAM methodiek met een hele duidelijke rolverdeling werkt, zien we ook een behoefte ontstaan aan samenwerkingsverbanden op basis van gelijkwaardigheid. De collegereeks digitale ecosystemen diept dat uit.

De collegereeks heeft Marc geholpen zich te realiseren dat werken volgens ecosystemen niet voorbehouden is aan de IT: “Als je een strategische functie hebt, dan moet je besluiten nemen over je rol in ecosystemen, want elk bedrijf fungeert in een netwerk. Je moet dan altijd samenwerkingsverbanden onder het licht houden en je afvragen hoe jouw organisatie zich daartoe verhoudt. De collegereeks helpt daarin inzicht te verkrijgen.” Dit was belangrijk voor Marc, maar niet het enige mooie van de collegereeks: “Bijkomend voordeel, je ontmoet allerlei andere organisaties met dezelfde vragen. Die diversiteit is heel verrijkend.”

Eric Wesselman – KPMG

Wat zijn de belangrijkste inzichten die je tijdens de collegereeks hebt opgedaan?
De collegereeks betrof een zesluik van onderwerpen: 1. Strategisch leiderschap & digitale transformatie, 2. Essentials & principes van digitale ecosystemen ,3. Organisatorische effecten van ecosystemen, 4. Digitale platformen, 5. Business-IT alignment in digitale ecosystemen en 6. Onderlingen afhankelijkheden en governance. Het college dat inging op de rol van leadership, gaf mij een goed beeld van typen leadership en de mate waarin dat leadership groei faciliteert of juist tegenwerkt. Wanneer je door deze lens bedrijven analyseert ontstaat een beter begrip van wat er aan de hand met die bedrijven. Tijdens de collegereeks kwamen diverse praktijkvoorbeelden voorbij, gepresenteerd door leaders van typische digital ecosysteembedrijven. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van de hoe digital ecosystem concepten door leaders worden vertaald naar operating modellen inclusief dilemma’s waarmee die leaders hebben geworsteld. Hiermee kregen de theoretische kaders een duidelijk plek in wat in de praktijk wordt aangetroffen.

Hoe waardevol is de interactie met docenten en de andere deelnemers in de context of Covid-19?
De interactie was uitstekend verzorgd en met in achtneming van de COVID-19 regels. Een aantal deelnemers was virtueel aanwezig, de meerderheid fysiek op locatie van Nyenrode Business School. Er was tijdens de colleges ruimte voor interactie over de diverse onderwerpen en tevens hebben we een casus behandeld om de theorie in de praktijk te brengen. De uitwerking hiervan werd door de verschillende teams gepresenteerd en vervolgens werden de diverse zienswijzen bediscussieerd.

Wat is jouw beeld bij de waarde van digitale ecosystemen voor bedrijven en organisaties?
In wereld van vandaag zie ik dat bedrijven zich steeds meer richten op het maximaal uitnutten van hun kerncompetenties. Voor aanpalende gebieden maken bedrijven steeds meer gebruik van de kerncompetenties van andere bedrijven. Daarmee is het ecosysteem geboren. Wanneer je daaraan toevoegt dat bedrijven strategische flexibiliteit zoeken in een markt die voortdurend in ontwikkeling is dan is het haast ondenkbaar dat ecosystemen. Digitalisering maakt het vormen van ecosystemen eenvoudiger. Het verrijken van data alsook het creëren van waarde uit deze data zijn hierin belangrijk.

Marlou Houdijk – SAP

 

Wat zijn de belangrijkste inzichten die je tijdens de collegereeks hebt opgedaan?
Voor mij was het met name interessant om meer te horen over de verschillende vormen en voorbeelden van digitale ecosystemen. Dat heeft me ook geholpen om een denkwijze te bepalen over welke rollen bedrijven in de veranderende waardeketen kunnen spelen. Het was een mooie mix tussen theorie en praktijkvoorbeelden

Hoe waardevol is de interactie met docenten en de andere deelnemers in de context of Covid-19?
Daar heb ik eerlijk gezegd wel echt een stuk interactie gemist. Het was goed om tijdens de colleges vragen te kunnen stellen, wat ik echt heb gemist was het contact met andere deelnemers. Normaal gesproken kan je natuurlijk met dezelfde mensen gedurende de reeks een band op gaan bouwen, zakelijk van elkaar leren/uitdagingen uitwisselen en je netwerk uitbreiden waardoor je later nog eens zakelijk bij mensen kunt aankloppen. Dat was nu onder deze omstandigheden een stuk lastiger, het ging nu vooral om kennis opdoen

Wat is jouw beeld bij de waarde van digitale ecosystemen voor bedrijven en organisaties?
Van grote waarde. In mijn rol bij SAP zie ik steeds meer klanten die die move maken, en SAP zelf natuurlijk ook