Collegereeks Digitale Ecosystemen

Het Digitaal Ecosystemen Instituut (DEI) organiseert in samenwerking met Nyenrode Business University vanaf Maart 2021 een serie van zes Masterclasses. In deze serie worden verschillende onderwerpen van Digitale Ecosystemen verder uitgediept. Kern van de Masterclasses is het nader ingaan op de effecten van het ‘ecosystem denken’ en de gevolgen die dit heeft voor bedrijven en organisaties.

Onderwerpen die binnen de Masterclasses aan de orde komen zijn onder andere: het ontwikkelen van een ecosysteem strategie, kernrollen, samenwerkingsverbanden en principes, business modellen, governance verdeling, invloed van technologie en transformatie.

Meer informatie over de Masterclasses Digitale Ecosystemen.

 

Wat vonden Marlou Houdijk (SAP) en Eric Wesselman (KPMG) van de college reeks?

Wat zijn de belangrijkste inzichten die je tijdens de collegereeks hebt opgedaan?
De collegereeks betrof een zesluik van onderwerpen: 1. Strategisch leiderschap & digitale transformatie, 2. Essentials & principes van digitale ecosystemen ,3. Organisatorische effecten van ecosystemen, 4. Digitale platformen, 5. Business-IT alignment in digitale ecosystemen en 6. Onderlingen afhankelijkheden en governance. Het college dat inging op de rol van leadership, gaf mij een goed beeld van typen leadership en de mate waarin dat leadership groei faciliteert of juist tegenwerkt. Wanneer je door deze lens bedrijven analyseert ontstaat een beter begrip van wat er aan de hand met die bedrijven. Tijdens de collegereeks kwamen diverse praktijkvoorbeelden voorbij, gepresenteerd door leaders van typische digital ecosysteembedrijven. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van de hoe digital ecosystem concepten door leaders worden vertaald naar operating modellen inclusief dilemma’s waarmee die leaders hebben geworsteld. Hiermee kregen de theoretische kaders een duidelijk plek in wat in de praktijk wordt aangetroffen.

Hoe waardevol is de interactie met docenten en de andere deelnemers in de context of Covid-19?
De interactie was uitstekend verzorgd en met in achtneming van de COVID-19 regels. Een aantal deelnemers was virtueel aanwezig, de meerderheid fysiek op locatie van Nyenrode Business School. Er was tijdens de colleges ruimte voor interactie over de diverse onderwerpen en tevens hebben we een casus behandeld om de theorie in de praktijk te brengen. De uitwerking hiervan werd door de verschillende teams gepresenteerd en vervolgens werden de diverse zienswijzen bediscussieerd.

Wat is jouw beeld bij de waarde van digitale ecosystemen voor bedrijven en organisaties?
In wereld van vandaag zie ik dat bedrijven zich steeds meer richten op het maximaal uitnutten van hun kerncompetenties. Voor aanpalende gebieden maken bedrijven steeds meer gebruik van de kerncompetenties van andere bedrijven. Daarmee is het ecosysteem geboren. Wanneer je daaraan toevoegt dat bedrijven strategische flexibiliteit zoeken in een markt die voortdurend in ontwikkeling is dan is het haast ondenkbaar dat ecosystemen. Digitalisering maakt het vormen van ecosystemen eenvoudiger. Het verrijken van data alsook het creëren van waarde uit deze data zijn hierin belangrijk.

Wat zijn de belangrijkste inzichten die je tijdens de collegereeks hebt opgedaan?
Voor mij was het met name interessant om meer te horen over de verschillende vormen en voorbeelden van digitale ecosystemen. Dat heeft me ook geholpen om een denkwijze te bepalen over welke rollen bedrijven in de veranderende waardeketen kunnen spelen. Het was een mooie mix tussen theorie en praktijkvoorbeelden

Hoe waardevol is de interactie met docenten en de andere deelnemers in de context of Covid-19?
Daar heb ik eerlijk gezegd wel echt een stuk interactie gemist. Het was goed om tijdens de colleges vragen te kunnen stellen, wat ik echt heb gemist was het contact met andere deelnemers. Normaal gesproken kan je natuurlijk met dezelfde mensen gedurende de reeks een band op gaan bouwen, zakelijk van elkaar leren/uitdagingen uitwisselen en je netwerk uitbreiden waardoor je later nog eens zakelijk bij mensen kunt aankloppen. Dat was nu onder deze omstandigheden een stuk lastiger, het ging nu vooral om kennis opdoen

Wat is jouw beeld bij de waarde van digitale ecosystemen voor bedrijven en organisaties?
Van grote waarde. In mijn rol bij SAP zie ik steeds meer klanten die die move maken, en SAP zelf natuurlijk ook