EVENT
IMPACT!

Samenwerken volgens Ecosysteem Principes.

Het jaarcongres op 28 september had een prachtige line-up. Van veel kanten kwam het verzoek om een verslag, om toelichting, om in gesprek te gaan. Daarom hebben we de aftermovie gepost een het fotoverslag geupload. Kijk maar of je ertussen staat. Verder staat hieronder in de linkerkolom per spreker de belangrijkste punten weergegeven, gerangschikt naar thema. In de rechterkolom gaan we verdiepen: er staan artikelen, whitepapers, e-boeken en uitnodigingen om samen verder aan de slag te gaan, met jouw bedrijf of organisatie, op het betreffende thema. Maak er gebruik van. Wil je in contact komen met specifieke sprekers of heb je andere vragen of opmerkingen, dan kun je hier terecht. Veel verdiepingsplezier!

Credits
De aftermovie is gemaakt door Visionary Minds.
Alle foto’s zijn gemaakt door Thijs Rooimans. Wil je een foto gebruiken, neem dan even contact met ons op.
Onze dagvoorzitter was Maarten Korz. Hij tilde deze dag naar een hoger plan, dank daarvoor.
Deze dag kwam tot stand dankzij allerlei mensen die het gedachtegoed van digitale ecosystemen een warm hart toedragen. Bedankt voor al jullie tijd en energie.

Duiding: Ontwikkelingen in business modellen

Digitale Business Ecosystemen

Wat zijn dat nou, digitale ecosystemen? Onderzoeker Albert Plugge van Nyenrode Business Universiteit en DEI vergaste de bezoekers op een mini college. Hij begon met de vaststelling dat we vanuit verschillende disciplines over dit onderwerp kunnen leren, de definities en terminologie komen uit de biologie. Toen de economie deze concepten overnam, werden ze uitgebreid; via natuurlijke ecosystemen naar business ecosystemen, digitale business ecosystemen en digitale ecosystemen. Deze systemen zijn nested systemen. Verder werkte hij de kenmerken en principes verder uit, van het creëren van gezamenlijke lange termijn doelen, tot aan wederkerigheid en het ontwikkelen van een digitaal platform dat kan praten met anderen. Wie hier meer over wil weten, kan de introductiopleiding van Nyenrode en DEI volgen: Collegereeks digitale ecosystemen.

De sociale kant van digitale ecosystemen

Wat doet een hoogleraar sociale psychologie nou op een podium tijdens een jaarcongres over digitale ecosystemen, als je je dat afvroeg was je niet de enige. Maar Professor Roos Vonk van de Radboud Universiteit kon prima uitleggen wat het belangrijkste is wanneer je wil samenwerken: de instelling van de mens. Het gaat haar om verbondenheid en betrokkenheid; digitale ecosystemen gaat over samenwerken, in verbondenheid dingen met elkaar doen, zodat er betrokkenheid ontstaat bij alle deelnemers. Dat wordt dan vitamine R genoemd, met de R van relatie.

Als je dan wil samenwerken, heb je een gezamenlijk doel nodig; ofwel een gezamenlijk belang zodat je je kunt identificeren met de groep. Het groepsbelang moet in ieder geval gedeeltelijk samenvallen met jouw eigen belang. Het is daarvoor heel belangrijk dat je veel en goed communiceert en contact hebt met elkaar om steeds de afstemming tussen het groepsbelang en het eigenbelang uit te voeren en daar de balans in te vinden.

Nut en noodzaak van digitale ecosystemen

Dennis Hielkema – Head of Sales Fujitsu Nederland, Richard Vielvoije – Kwartiermaker VBR MinBZK, dr. Henk Kievit – Business University Nyenrode, Nancy Roos-Beukers – Chief Commercial Officer Solvinity: vier panelleden in de discussie over nut en noodzaad van digitale ecosystemen. De conclusies die ze trokken na een half uur elkaar aan de tand voelen:

Je moet grenzen stellen aan je ecosysteem, zodat je daarbinnen kunt werken vanuit wederkerigheid. Je klant-leveranciersrelatie vervaagt zodat je steeds meer samen doet. Alle partijen moeten daarom hun rollen goed begrijpen, er zijn regels en afspraken nodig om succesvol te kunnen samenwerken.

Overheid en aanbestedingen, het is een lastig parket om daarbinnen in ecosystemen te werken. Toch zoekt de overheid ook steeds vaker de samenwerking op binnen innovatietrajecten, het werken in digitale ecosystemen zou daar zeker kunnen helpen. Toch blijft het een uitdaging, dat publiek private samenwerken.

Nederland heeft een digitale infrastructuur om trots op te zijn, zoveel werd wel duidelijk tijdens de Corona pandemie. Deze infrastructuur os de opmars voor samenwerken in digitale ecosystemen.

Publicatie

Journal of Global Information Technology Management
Tensions in Global IT Multisourcing Arrangements: Examining the Barriers to Attaining Common Value Creation
Albert Plugge and Harry Bouwman

Download PDF

Mini Lecture

Bart van der Linden, directeur van het Digital Ecosystems Institute en  Research fellow en PhD-kandidaat aan Nyenrode Business Universiteit, legt in 15 minuten uit wat dat nou precies zijn; digitale ecosystemen.

Read article

Interview

In Management Scope praten 4 wetenschappers over de sociale dimensie van leiderschap. Bart van der Linden gaat dieper in op de noodzaak tot vorming van business-ecosystemen, waarbij wordt geacteerd vanuit de samenhang van verschillende spelers, de onderlinge relaties, interactie en wederzijdse beïnvloeding.

Read article

Smart Cities

Onder de grond bestaat een wijdvertakt netwerk van informatie en voedingsstoffen, het mycelium. Dit netwerk van schimmels is het internet van de natuur. Het werkt als een ecosysteem, met voortdurend veranderend evenwicht: een goed evenwicht is een gezond ecosysteem.

Coen Sanderink, Manager Business Development bij Heijmans, 1 van de founding partners van het DEI, put hier inspiratie uit als hij op zoek gaat naar de meest optimale manier om samen te werken in complexe projecten. Coen heeft met Heijmans en allerlei partners het afgelopen jaar een werkgroep gedraaid over Integrale Gebiedsontwikkeling, met als casus de openbare ruimte in het innovatie district in Den Bosch. Deze ruimte wordt door veel partijen gebruikt, dan helpt een digitaal business ecosysteem met een platform om zo’n openbare ruimte optimaal te benutten: de ruimte ontsluiten, reserveringen maken, kennis uitwisselen, en dat tussen allerlei verschillende partijen. Heijmans als bouwbedrijf is veranderd. Waar ze eerst de traditionele bouwer was, ambieert ze nu de rol van Urban Operator, de partij die samenhang creëert tussen de publieke en private samenwerkingspartners met behulp van een digitaal ecosysteem.

E-book Solvinity:

Gemeenten na corona: 5 focuspunten voor IT

Nederlandse gemeenten staan voor serieuze uitdagingen. De informatie-samenleving heeft burgers mondiger gemaakt en nieuwe verwachtingen gewekt. Mocht er nog twijfel bestaan over de urgentie om veranderingen aan te brengen in de gemeentelijke data- en kennisinfrastructuur, dan heeft de COVID-19 pandemie daar definitief een einde aan gemaakt. De noodzaak om flexibeler te kunnen inspelen op verandering is door iedereen gevoeld. In dit boekje schetst Solvinity de vijf belangrijkste focuspunten voor gemeenten die snel een duurzame verandering in gang willen zetten.

Download PDF

Innovatie

Tech en business ecosysteem strategie

Digitalisering begon heel simpel maar is heel complex geworden, we hebben een peta-bite aan gegevens, we slaan ontzettend veel data op. Tegelijkertijd belasten we daarmee de aarde en brengen we leefbaarheid in gevaar. Maar de technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat we daarmee oplossingen voor leefbaarheidsproblematiek kunnen vinden. Dat is de mening van Frenk Storm, Sales Director bij Eurofiber. Dat vraagt wel een manier van organiseren die het gedeeld belang voorop stelt, dus door het werken in ecosystemen. Sales gaat nu bijna altijd over diensten en producten, of binnen sectoren. Maar als je vanuit ecosysteem principes bekijkt, ligt dat anders: vanuit een business ecosysteem vinden klanten jou doordat ze een gedeeld belang hebben. Ook helpt het om verbonden te zijn in business ecosystemen om mee te kunnen bewegen met de toekomst. Autonome voertuigen bijvoorbeeld, kunnen impact hebben op heel veel verschillende sectoren. Een bedrijf op zichzelf kan daardoor overvallen worden, maar het ecosysteem beweegt mee en levert weer nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Toezichthouder in verandering

Publiek private samenwerking in de digitale wereld en de veranderende rol van agentschap telecom, Dat is het focuspunt van Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom. Waar Agentschap Telecom ooit was opgericht als radiocontroledienst van PTT, daar focus ze nu steeds meer op de digitale infrastructuur van Nederland. Agentschap Telecom stelt richtlijnen op, houdt toezicht en voert wet- en regelgeving uit op het gebied van de digitale infrastructuur van Nederland.

Agentschap Telecom werkt aan 3 speerpunten. De eerste is AI, Agentschap Telecom werkt aan toezicht op de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie. Daarnaast is Agentschap Telecom gefocust op clouddiensten, aangezien ‘what happens in the cloud, stays in the cloud.’ Iedereen gebruikt tegenwoordig de cloud maar er is ook ontzettend veel onwetendheid: er zijn mensen die denken dat de cloud onbereikbaar is als het stormt. Er is dus een partij nodig die zorgt voor veiligheid en bruikbaarheid, en Agentschap Telecom heeft de ambitie de rol van digitale autoriteit te vervullen.

Tot slot ziet Agentschap Telecom een sterke relatie tussen de energietransitie en de digitale infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan het slimmer worden van het elektriciteitsnet, door de verdere digitalisering van de infrastructuur kan die ontwikkeling een succes worden. Ook hier speelt Agentschap Telecom een rol als toezichthouder voor het algemeen belang.

bol.com omarmt lokale ecosystemen

De retail veranderen door het omarmen van lokale ecosystemen. John Lin, Ecosystems Business Developer bij bol.com gelooft erin. Bol.com begon als een online boekwinkel en het is uitgegroeid tot een Retail tech platform. Hij laat zien hoe de platform spelers van de wereld uitbreiden, hoe een digitaal business ecosysteem werkt. De platform bedrijven van de wereld zitten tegenwoordig overal in de waardeketen. Alibaba en Tencent bijvoorbeeld: op hun platform kun je alles doen, van het creeren van content, via ontdekken en kiezen, naar kopen, betalen, leveren en delen op social.

In Nederland is bol.com met meer dan 48.000 webwinkels een grote speler. Al die webwinkels op het platform hebben allemaal verschillende dienstverlening nodig, en bol.com faciliteert dat. Dit doen ze door allerlei derden hun ecosysteem in te halen, partijen die diensten leveren die de webwinkels op het platform kunnen gebruiken. Voor bol.com is het ecosysteem denken een win-win-win model: de verkoper krijgt toegang tot de tools die de derde partijen ontwikkelen, het platform groeit als er meer webwinkels op zitten die succesvol kunnen zijn en de derde partijen kunnen geld verdienen aan het leveren van deze diensten voor de webwinkels. Hiervoor investeert bol.com in API-ontwikkeling. Ze vragen dit ook van derde partijen, en werken daarmee aan allerlei partnership programma’s.

Whitepaper Eurofiber:

Geen digitaal ecosysteem zonder digitale transformatie. Stand van zaken in digitaliserend retail- en onderwijsland

Welke invloed had het uitbreken van de corona epidemie op de digitale transformatie van de retail- en de onderwijssector, en hoe helpt de digitale transformatie bedrijven in deze sectoren om de stap te zetten naar het werken in digitale business ecosystemen, dat liet Eurofiber onderzoeken onder een groep klanten en niet-klanten. In dit whitepaper wordt ingegaan op het concept van digitale business ecosystemen en het hoe & waarom daarvan. De digitale transformatie van bedrijven is een voorwaarde om te kunnen functioneren binnen een digitaal ecosysteem, daarom komen in dit whitepaper ook de lessons learned voor een succesvolle digitale transitie in de retail- en onderwijssector aan bod.

Download PDF

E-book Solvinity:

Software ontwikkeling & cloud uitdagingen

Onafhankelijke softwareleveranciers (ISV’s) en ontwikkelafdelingen bij grote bedrijven en organisaties worden door hun klanten onder druk gezet. We zijn al ontevreden als we langer dan 1,8 seconden moeten wachten voordat een website, app of applicatie is geladen. De klant wil zo snel mogelijk nieuwe functionaliteit in de software om hun zakelijke processen te versnellen en daarmee de doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Als de focus is gericht op ontwikkeling, is het aantrekkelijk om te kiezen voor snelheid en flexibiliteit met een platform in de public cloud. Zorg dat je zelf aan de knoppen zit. Als je voor meerdere cloudproviders kiest in plaats van voor één, dan heb je een heleboel vingers nodig: AWS heeft 200 producten en diensten, Microsoft Azure heeft er meer dan 600 en Google Cloud Platform meer dan 90. Hoe hou je de regie in een snel veranderende omgeving?

Download PDF

Opstap naar weerbaarheid

Dit jaar is het de vierde keer dat het Agentschap Telecom het symposium Opstap naar weerbaarheid organiseert. Wat begon als een symposium over het thema telekwetsbaarheid is uitgegroeid tot een evenement dat een podium biedt aan onderwerpen die draaien om digitale ontwikkelingen en het betrouwbare gebruik van telecommunicatie.

Op donderdag 9 december 2021 is de volgende editie van het symposium ‘Opstap naar weerbaarheid’ van Agentschap Telecom. Gedurende die dag zijn er vijf online webinars die te maken hebben met het thema van die dag: energietransitie en de afhankelijkheid van digitale ecosystemen. Interesse? Schrijf je in!

Security

Dat ASML in de spotlight staat als het over cybersecrutiy gaat, is wel duidelijk. Arnoud Reijmer, CISO van ASML, gaat in de manier waarop ASML werkt aan een veiliger bedrijf. Allereerst doet ASML dat door zich te realiseren dat cybersecrity veel verder gaat dan alleen haar eigen veiligheid. ASML heeft bewust gewerkt aan het creëren van een eigen ecosysteem met duizenden toeleveranciers, en al deze partijen hebben te maken met dit onderwerp. Omdat je zo kwetsbaar bent als de zwakste schakel, heeft ASML circles of trust geïntroduceerd.

Binnen de circles of trust werken alle partijen samen aan het op orde brengen en houden van de cybersecurity, zodat het gehele ecosysteem profiteert van de toegenomen veiligheid. Dit gaat volgens 5 principes: 1 het gaat er niet om winst te maken met security ontwikkelingen, de partijen moeten onderling hier niet op concurreren. het maken van winst. 2 het gaat wel om beter samenwerken en het investeren in betere relaties om dat mogelijk te maken. 3 de grote partijen helpen de kleinere. 4 het gaat om wederkerigheid. 5 er wordt proactief best practices en informatie gedeeld. Op deze wijze ontstaat er vertrouwen in de circles of trust en ontwikkelen ze business standards en uniforme assessments, wat de efficiency en doeltreffendheid van de security ten goede komt. ASML werkt aan initiatieven om dit samenwerken aan cybersecurity binnen ecosystemen verder de wereld in te brengen; in de regio maar ook op nationaal niveau. Arnoud ziet dit ook als een oproep aan de rest van Nederland. Cybersecurity is het belangrijkste onderwerp in de digitalisering van onze wereld en het is mogelijk om daarin voortgang te boeken: bouw je eigen circles of trust. It can be done.

Aanbod Fujitsu Nederland: het Security Maturity Assessment

Het Security Maturity Assessment is een handreiking om het volwassenheidsniveau van security binnen uw organisatie te bepalen. Is de beveiliging vooral gebaseerd op preventie door middel van firewalls en antivirussoftware of gaat uw organisatie al strategischer met security om? Heeft u inzicht in interne en externe dreigingen, en hoe beoordeelt u de kwetsbaarheid voor geavanceerde aanvallen? Het assessment richt zich op de security diensten die worden aangeboden door Fujitsu Nederland. klik hier om het Security Maturity Assessment aan te vragen.

Download PDF

FinTech

Peter Eikelboom Informatiemanager bij founding partner De Volksbank is er helder over: Data is een belangrijke voedingsbodem voor business en digitale economie. We kijken echter niet overal ter wereld op dezelfde manier naar het eigenaarschap van die data: in de USA is data van de markt, in China van de overheid en in de EU willen we dat de data van het individu is.

Om het individu betere controle over zijn eigen data te geven, werkt de Volksbank samen met het Digital Ecosystems Institute aan het thema SSI: Self Souvereign Identity. Wanneer individuen zelf zeggenschap hebben over hun data, bijvoorbeeld via een persoonlijke data-wallet, kan er daarbij een data-deeleconomie ontstaan. Dat is een ecosysteem van data bronnen en diensten waarin het individu bepaalt wie waartoe toegang heeft.

Samen met het DEI startte de Volksbank een drie-jarige werkgroep die bezig is om verschillende SSI initiatieven te onderzoeken op hoe ver ze zijn en wat er nog nodig is om tot de data-deeleconomie te komen. Voor wie denkt dat dat toekomstmuziek is, met de huidige Corona toegangsapp zijn we al dichterbij dan je denkt: Het individu heeft aangetoond bij de overheid dat hij toegang mag krijgen, en de controleur ziet alleen een groen veld oplichten maar weet niet op basis waarvan – en daar heeft hij ook niks mee te maken.

E-book Solvinity:

Trends & digitalisering in de financiële sector

Financiële instellingen werken hard aan de herinrichting van processen voor een gemakkelijke, toegankelijke en gepersonaliseerde gebruikerservaring. Ze breiden hun investeringen in technologie uit en testen nieuwe digitale diensten. Daarbij heeft de coronapandemie digitalisering nog hoger op de agenda gezet. Ondanks de wil om te digitaliseren moeten financiële organisaties uitkijken voor een aantal valkuilen. Zomaar ‘digitaliseren om te digitaliseren’ is niet het vertrekpunt van een succesvol transformatietraject. In dit e-book vind je vijf focuspunten, met concrete handvatten, die je aan kunt grijpen als vertrekpunt om je blikveld te verbreden en richting te geven aan digitale transformatieprojecten.

Download PDF