Op basis van wetenschappelijke inzichten werken aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk.

In onze complexe wereld geldt een nieuw adagium: wie morgen nog relevant wil zijn, moet vandaag intensief samenwerken. De digitale wereld is daarin niet alleen een facilitator maar ook een vormende kracht. Digitalisering maakt samenwerken sneller en gemakkelijker, maar laat ook zien dat de beperkende factor in nieuwe ontwikkelingen niet per se de techniek is – maar de mensen en de organisaties zelf.

Het Digitale Ecosystemen Instituut (DEI) benadert samenwerken vanuit het idee dat nieuwe ontwikkelingen ontstaan binnen een ecosysteem van bedrijven, instituties en maatschappelijke beweging, versneld en vormgegeven door digitalisering van werk en kennis. Dit ecosystemen gedachtegoed maakt van een concurrent een zakenpartner waarmee intiem samengewerkt moet worden, over de grenzen van de eigen organisatie, ten dienste van ontwikkelingen groter dan het bedrijfsbelang. Vertrouwen speelt daarin een grote rol.

Het DEI begrijpt dat het voor mensen een grote stap kan zijn om voorbij het bedrijfsbelang te werken. Werken vanuit een ecosysteemgedachte is in het Westen een relatief nieuwe manier van samenwerken, maar wel een van de weinige manieren een duurzame toekomst in. Deze multistakeholder aanpak staat centraal in het DEI, we werken op basis van wetenschappelijke inzichten aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. Dit ontwikkelen van oplossingen doen we door verschillende relevante stakeholders samen te brengen en met elkaar te onderzoeken hoe we nieuwe richtingen kunnen inslaan. Tegelijkertijd ontwikkelt het DEI nieuwe wetenschappelijke inzichten door bewezen werkbare oplossingen. Voor DEI draait het om het op gang houden van deze cyclus.

De praktische oplossingen die met het ecosysteem gedachtegoed worden ontwikkeld, zijn voorbeelden van hoe wel of juist niet een specifieke uitdaging aan te gaan. Maar groter dan dat, brengt elke samenwerking in het DEI ook meer kennis van het werken in ecosystemen an sich met zich mee. Daarom ziet DEI zichzelf als een center of expertise, en als een incubator voor het ecosysteemdenken: het DEI draagt bij aan het ontwikkelen, ondersteunen en verspreiden van het ecosystemen gedachtegoed.

Nieuws

Design voor verandering

Heb je je wel eens afgevraagd waarom het niet is gelukt om het samenwerken als een digitaal ecosysteem tot een succes...

symbiose

gebaseerd op wederkerigheid