Jaarevent 2023 Partners

Het Digital Ecosystems Institute kan het jaarevent De Dans van de Digitale Zwerm niet organiseren zonder de steun van onze partners. Samen met onze partners vormen wij het ecosysteem van het samenwerken in digitale ecosystemen. De hoofdsponsor van dit evenement is T-Systems. Het DEI is voortgekomen uit een onderzoeksverband van T-Systems en Nyenrode, en tot op vandaag steunt T-Systems het DEI.

Daarnaast sponsoren de volgende organisaties het jaarevent: Solvinity, Rijkswaterstaat, SAP, SummitCoach, PLTFRM, KPMG en Source2innovate. Al deze sponsoren zijn ook actief verbonden aan het DEI en ondersteunen ons met kennis en kunde.

 

 

 

Nancy Roos-Beukers, COO Solvinity

 

“Geen organisatie kan zonder partners functioneren in een digitaal ecosysteem. Nieuwe initiatieven zullen alleen slagen wanneer leveranciers en andere partners évenwicht binnen ecosystemen nastreven, in plaats van óverwicht.”

T-Systems hoofdsponsor van het DEI jaarcongres 2023 

De nieuwe Managing Director van T-Systems: Emily Glastra, gaat haar visie op de kracht van samenwerking in ecosystemen presenteren tijdens het jaarcongres.

T-Systems werkt wereldwijd samen in partner-ecosystemen om bedrijven succesvol te helpen in hun digitale transformatie en cloud management. De combinatie van industrie kennis en technische expertise op het gebied van hybrid Cloud, SAP transformatie, digitalisering en platform orkestratie zorgt ervoor dat T-Systems de ICT complexiteit voor haar klanten vermindert en innovatie aanjaagt.

Het Digital Ecosystem Institute geeft T-Systems de mogelijkheid om het thought leadership over het onderwerp digitale ecosystemen in Nederland samen op een hoger niveau te brengen. T-Systems ziet zich graag in de rol als verbinder van mensen, expertise en toepassing innovatieve technologieën vanuit een Europees perspectief om daarmee de digitale transformatie van bedrijven en overheidsorganisaties te versnellen. Als founding partner van het DEI, ondersteunt T-Systems het DEI jaarcongres dan ook van harte als hoofdsponsor.

Een “summit” staat zowel voor een samenkomst van een gepassioneerde en gecommitteerde groep mensen, als voor de top van een bergmassief.

SummitCoach is een initiatief van John de Voogd. Summitcoach zet 25 jaar leiderschapservaring in om organisaties verder te helpen in het bereiken van hun doelen. Middels project-, verander- of interim-management brengt Summitcoach focus aan, mensen bij elkaar, en passie terug, voor het behalen van het gezamenlijk doel.

De werkwijze van DEI om middels ecosystemische samenwerking een gezamenlijk doel te bereiken, past helemaal bij de visie van SummitCoach. DEI en SummitCoach werken samen sinds de zomer van 2022 en dit sponsorship is een nieuwe stap in de verbintenis van beide organisaties.

 

Source2Innovate: Systemisch sourcen in een IT ecosysteem

Source2Innovate is een van de trotse partners van het jaarcongres. We geloven in wat het DEI doet en stoppen er daarom veel tijd en energie in. Source2Innovate is een klein adviesbureau dat middelgrote organisaties helpt met het op orde brengen van generieke IT-omgevingen, waar serviceproviders onderdeel zijn van de IT-omgeving. We helpen zowel private als publieke organisaties. We zijn van mening zijn dat het doen van goede ICT-aanbestedingen een ambacht is, waarbij we de concurrentiegerichte dialoog inzetten. Samen met de marktpartijen toewerken naar aansluiten op de IST situatie en de gewenste SOLL situatie. Dit noemen we systemisch sourcen. S2I brengt de gehele generieke ICT-infrastructuur en de verkaveling in kaart. Vanuit daar bepalen we hoe en welke kavels aanbesteed worden, in relatie tot de gehele omgeving, of we besteden de hele generieke IT-dienstverlening aan. Zo is het in één keer mogelijk om een IT ecosysteem te creëren, voor betere samenhang tussen de serviceproviders en uitbesteder.

 

 

Partners van het Digital Ecosystems Institute

Het Digital Ecosystems Institute werkt op dit moment samen met de onderstaande partners.
Wilt U ook partner worden? Neem dan contact op.

Ecosystemen zijn van alle tijden, ze zijn logisch en belangrijk. Kijk maar naar je eigen gezin of je werk, eigenlijk zitten wij als mensen in verschillende ecosystemen. In een wereld van extreme veranderingen, zeker op innovatief en digitaal vlak, moeten we het ecosysteem-denken opnieuw revitaliseren. Dat vinden we niet altijd makkelijk, maar is wel nodig om in deze tijd te ontwikkelen.

Frenk Storm

Sales Director Eurofiber Nederland