Artikelen

Dr. Albert Plugge presenteerde in december 2023 tijdens de Hawaii International Conference on System Sciences onderstaand paper, dat hij samen met Dragos Vieru (TELUQ University) en Simon Bourdeau (ESG-UQAM) indiende. De case study onderzoekt door de lens van ambidexterity en sociale mechanismen van een organisatie binnen het digital platform ecosystem (DPE) van Microsoft hoe tegenstrijdige praktijken van exploration en exploitation uitwerken binnen dat ecosysteem. Leveraging Ambidexterity in a Digital Platform Ecosystem

 

 

Dr Albert Plugge deed onderzoek naar de transformatie van een IT multisourcing omgeving naar een IT gedreven digitaal ecosysteem. De resultaten, op basis van een case study, zijn in december 21 gepubliceerd in het journal International Journal of Sensor Networks and Data Communications. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het toepassen van ecosysteem principes een positieve bijdrage levert aan het versnellen van innovatie. Dit betekent dat de rol van elke partij in het ecosysteem wezenlijk verandert waarbij waardecreatie voor alle partijen het uitgangspunt wordt.  Transforming a Multi-sourcing Arrangement into a Digital Ecosystem

Whitepapers en Rapporten

 

Naar aanleiding van de werkgroep Smart Cities onder regie van Heijmans is een eindrapportage opgesteld. Deze levert aanbevelingen voor verdere ontwikkelingen op het gebied van innovatie in de bouw, vanuit een ecosystemen perspectief.

Eindrapportage werkgroep Integrale Gebiedsontwikkeling

In samenwerking met Nyenrode Business University heeft het Digital Ecosystems Institute een onderzoek uitgevoerd naar de mate van digitale transformatie van bedrijven in de sectoren onderwijs en zorg. Op basis van dit onderzoek publiceerde Eurofiber dit whitepaper. Whitepaper geen ecosysteem zonder digitale transformatie

Research Digitale Ecosystemen

Sinds de start van het nieuwe millennium is de belangstelling en aandacht voor het onderzoeksgebied Digitale Ecosystemen sterk toegenomen. Het concept is gebaseerd op het principe van co-creatie waardoor partners gezamenlijk nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Daarnaast ontstaan er mogelijkheden om nieuwe markten te betreden die bedrijven en organisaties op eigen kracht niet kunnen bereiken. Ondanks de toegenomen onderzoeken en publicaties op dit gebied zijn veel wetenschappelijke vragen nog niet of onvoldoende beantwoordt.

Op de agenda van het DEI:

Het ontwikkelen van business modellen die voor meerdere partners waarde toevoegen.
Het efficiënt en effectief organiseren en orkestreren van ecosystemen en het expliciet maken van de onderlinge rolverdeling.

Daarbij komt de vraag naar voren over welke capabilities bedrijven en organisaties dienen te beschikken om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Vanuit strategisch oogpunt is de vraag relevant om te onderzoeken of en zo ja hoe, bedrijven en organisaties zich kunnen aanpassen en transformeren, en zo een geschikte rol binnen ecosystemen kunnen vervullen. Inzicht in deze kernvragen resulteren vervolgens in nieuwe theorieën. De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek vloeien direct weer terug naar de partners van het DEI. Zo versterken praktijk en wetenschap elkaar, it’s all about rigor and relevance.

Publicatie in International Journal of Sensor Networks and Data Communications