Research Digitale Ecosystemen

Sinds de start van het nieuwe millennium is de belangstelling en aandacht voor het onderzoeksgebied Digitale Ecosystemen sterk toegenomen. Het concept is gebaseerd op het principe van co-creatie waardoor partners gezamenlijk nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Daarnaast ontstaan er mogelijkheden om nieuwe markten te betreden die bedrijven en organisaties op eigen kracht niet kunnen bereiken. Ondanks de toegenomen onderzoeken en publicaties op dit gebied zijn veel wetenschappelijke vragen nog niet of onvoldoende beantwoordt.

Op de agenda van het DEI:

Het ontwikkelen van business modellen die voor meerdere partners waarde toevoegen.
Het efficiënt en effectief organiseren en orkestreren van ecosystemen en het expliciet maken van de onderlinge rolverdeling.

Daarbij komt de vraag naar voren over welke capabilities bedrijven en organisaties dienen te beschikken om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Vanuit strategisch oogpunt is de vraag relevant om te onderzoeken of en zo ja hoe, bedrijven en organisaties zich kunnen aanpassen en transformeren, en zo een geschikte rol binnen ecosystemen kunnen vervullen. Inzicht in deze kernvragen resulteren vervolgens in nieuwe theorieën. De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek vloeien direct weer terug naar de partners van het DEI. Zo versterken praktijk en wetenschap elkaar, it’s all about rigor and relevance.

collaboratie bouwt bruggen te bouwen