< Thema’s

Future Mobility

De Toekomst van Mobiliteit in Nederland.

In onze snel veranderende wereld van vandaag is het essentieel om na te denken over de toekomst van mobiliteit in Nederland. Verschillende factoren dwingen ons om te heroverwegen hoe we ons verplaatsen, de nadruk ligt hierbij op duurzaamheid. Het samenwerken rondom het delen van data kan de ontwikkeling van mobiliteitshubs stimuleren. Door decentraal gebruik te kunnen maken van betrouwbare databronnen en het waarborgen van privacy kunnen diensten effectief mogelijk gemaakt worden.

Deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door te streven naar een digitaal ecosysteem van samenwerkende partijen. De Future Mobility Alliance.

Duurzaamheid als Prioriteit

Duurzaamheid is een centraal thema in de toekomst van mobiliteit in Nederland. Het verminderen van de ecologische voetafdruk en het terugdringen van CO2-uitstoot zijn dringende doelen. Elektrische voertuigen, waterstoftechnologie en andere schone vervoerswijzen worden steeds belangrijker. Duurzame mobiliteit gaat hand in hand met het verminderen van de druk op het milieu, het bevorderen van een gezondere leefomgeving en het verminderen van files.

Mobiliteit Hubs als Centrale Spil

Mobiliteitshubs worden steeds belangrijker in de infrastructuur van Nederland. Deze hubs fungeren als knooppunten waar verschillende vormen van vervoer samenkomen, zoals treinen, trams, bussen, fietsen en auto’s. Ze bieden naadloze overstapmogelijkheden voor reizigers en verminderen de afhankelijkheid van individuele auto’s. Door mobiliteitshubs slim te ontwikkelen, kunnen we de efficiëntie van het transportsysteem verhogen en de congestie verminderen.

Samenwerking rondom Data Delen

Een cruciaal aspect van de toekomst van mobiliteit in Nederland is de samenwerking om data te delen. Betrouwbare en actuele gegevens over verkeersstromen, beschikbaarheid van vervoermiddelen en infrastructuur zijn van onschatbare waarde voor zowel overheidsinstanties als particuliere bedrijven. Het delen van gegevens tussen verschillende belanghebbenden stelt ons in staat om een efficiënter en effectiever transportsysteem te creëren.

Decentraal Gebruik van Betrouwbare Databronnen

Een decentrale aanpak van het gebruik van betrouwbare databronnen is hierbij van essentieel belang. Hiermee kunnen transportoplossingen ontwikkeld worden die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende partijen en regio’s. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en maatwerk in mobiliteit, wat cruciaal is voor het optimaliseren van transportnetwerken.

Privacy Gewaarborgd

Het waarborgen van privacy en het gebruik maken van digital commons is een niet-onderhandelbare doelstelling in de toekomst van mobiliteit. Het verzamelen en delen van gegevens moet zorgvuldig uitgevoerd worden om individuele privacy te beschermen. De ontwikkeling van strikte beleidsmaatregelen en technologieën voor gegevensbeveiliging is dan ook van vitaal belang om ervoor te zorgen dat alle partijen (vervoerders, gebruikers privé en zakelijk) zich veilig voelen bij het delen van hun gegevens.

Digital Ecosystems Institute

Het Digital Ecosystems Institute, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van het digitale ecosysteem, speelt een centrale rol bij het samenbrengen van partijen en het afstemmen van elke individueel organisatie belang als onderdeel van het ecosysteem. Het Digital Ecosystems Institute fungeert als een onafhankelijke adviseur die de vorming van het ecosysteem begeleidt en met kennis en ervaring ondersteunt.

 

Verslag Bijeenkomst 1: 14 december 2023

Tweede Round Table: 12 maart 2024

De toekomst van duurzame mobiliteit kan een enorme boost krijgen door het gebruik van betrouwbare data en algoritmes. Er is behoefte aan een marktplaats waar publieke en private partijen dit soort data en algoritmes op innovatieve wijze met elkaar kunnen delen. Daarom hebben Dutch Blockchain Coalition, Rijkswaterstaat, FMN, Gaia-X en anderen eerder dit jaar gewerkt aan het Future Mobility Data Marketplace initiatief, FMDM.

Een logisch vervolg is het opbouwen van een ecosysteem dat deze marktplaats gaat realiseren. Daarom organiseren we deze Round Table bijeenkomst. We zoeken partijen die samen met de partners, op basis van ecosysteem principes, zich willen inzetten voor het realiseren van de FMDM.

Meer Informatie:

Voor meer informatie kun je terecht bij Andrew Mooijman, theme lead voor Future Mobility.

 

Andrew Mooijman – Digital Ecoystems Institute

Digitale transformaties zijn de rode draad in de carrière van Andrew Mooijman. Al meer dan 20 jaar houdt Andrew zich bezig met het verbeteren van diensten en producten in verschillende industrieën, met verschillende doelgroepen. Liefst in complexe programma’s of in strategische (en uitvoerende) rollen waarbij technologie maar een beperkte driver was van het succes. Vanuit dat perspectief wordt ook zijn interesse voor ecosystemen gevoed. Samenwerken, in een gebalanceerd ecosysteem, is het beste recept voor succes op de lange termijn.