IT ecosystems Xperience Monitor

Meten is weten, luid het adagium. Met die kennis in het achterhoofd hebben service providers jarenlang hun klanten gevraagd hen te beoordelen in de tevredenheidsmeting van het inmiddels failliete Giarte: de ITX monitor. De jaarlijkse ITX Monitor stond bekend als een belangrijk platform voor het verzamelen van gegevens en inzichten over ICT-prestaties en klanttevredenheid binnen organisaties. Ze had de reputatie van een belangrijk instrument binnen de ICT-sector voor het onafhankelijk monitoren en het in kaart brengen van marktontwikkelingen. Veel besluitvormers en professionals gebruikten de jaarlijkse inzichten om hun strategieën en operaties te optimaliseren.

DEI heeft vanaf de start de ambitie gehad om een dergelijke tevredenheidsmeting in te zetten voor ecosystemen. Waar de ITX monitor de 1 op 1 relatie onderzocht, gelooft DEI dat de 1 op 1 relatie heel belangrijk is maar niet het hele plaatje laat zien: de wederzijdse tevredenheid is cruciaal. Dit kan logischerwijs worden uitgebreid naar de 1 op veel relaties in het ecosysteem, deze zijn net zo belangrijk voor succesvolle samenwerkingen. Het in kaart brengen van de wederzijdse tevredenheid tussen uitbesteder en serviceprovider en de tevredenheid binnen het ecosysteem is nu binnen handbereik gekomen.

Het onafhankelijke Nederlands onderzoeksbureau Motivaction heeft de ITX monitor van Giarte overgenomen. Motivaction en DEI gaan samenwerken om de ITX monitor uit te breiden, om op termijn de tevredenheid in IT ecosystemen te meten. Met deze samenwerking zorgen DEI en Motivaction dat het jaarlijks onderzoek nieuw elan krijgt en belangrijke marktinformatie & ontwikkelingen beschikbaar blijven voor publieke en private organisaties in Nederland. We noemen dit ITeX, IT ecosystems Xperience Monitor.

ITeX 24-25 IT ecosystems Xperience monitor

De 1 op 1 klanttevredenheidsmeting van de ITX monitor geeft een belangrijk fundament om ecosysteem tevredenheid in kaart te brengen. In de ITeX monitor breiden we dit uit met het meten van de wederzijdse tevredenheid: wat vinden de serviceproviders eigenlijk van de volwassenheid van hun klanten? waar lopen zij tegenaan, en hoe heeft dat zijn weerslag op de relatie? Dit inzicht twee kanten op in de relatie vormt de opmars voor het in kaart brengen van de tevredenheid van de relaties in het ecosysteem. Omdat tevredenheid geen momentopname moet zijn, zal het onderzoeksbureau Motivaction doorlopend metingen verrichten bij de klanten van serviceproviders, deze spreiding levert waardevolle inzichten over de performance door het jaar heen. De onderzoekers van DEI scherpen deze resultaten aan door middel van diepte-interviews. Samen vormen deze resultaten de bron van inzicht in de kwaliteit van de relaties. We brengen de markt up to date door de resultaten te publiceren via partners zoals de iSourcingHub. Ook brengen we jaarlijks een publicatie uit.

Meedoen met ITeX 24-25?

Heeft jouw organisatie interesse in deelname, vul dan het aanmeldformulier in. We beantwoorden al je vragen en maken je graag onderdeel van dit onderzoek.