Oproep: Doe mee aan DESF 2.

Vanuit een aantal organisaties kwam de vraag wanneer we de tweede werkgroep Digital Ecosystem Services Framework (DESF) starten, daaraan geven we graag gehoor. Nog voor de zomer start DEI de tweede werkgroep DESF. Op dit moment draait de werkgroep DESF 1, een...

Hoe tevreden waren we?

Uitkomsten van de deelnemers tevredenheidsenquête die we na afloop van het Jaarevent De Dans van de Digitale Zwerm verzonden.   Het stof is neergedaald, de borrel is opgeruimd, iedereen is weer druk met zijn reguliere werkzaamheden. En voor ons betekent dat...

Meten is Weten – Quickscan

DEI werkt vanuit werkgroepen die niet alleen bij elkaar komen om kennis uit te wisselen, maar ook samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Zo werkt de werkgroep DESF aan een framework voor samenwerking in een API-first omgeving. Een aantal interessante vragen uit die...

Albert Plugge over Ambidexterity

Eind 2022 presenteerde Dr. Albert Plugge zijn nieuwste onderzoekspaper, dat hij samen met Dragos Vieru (TELUQ University) en Simon Bourdeau (ESG-UQAM) heeft opgesteld. In dit paper gaan Albert en zijn collega’s in op de rol die tweehandigheid speelt in het...