Op 23 november 2023 organiseerde iBestuur voor de tweede maal het Congres Digitale Infrastructuur. Dit maal stond de toekomst van digitale communicatienetwerken centraal. Er gebeurt veel op dit moment. Denk alleen al aan de uitrol van 5G en de plannen voor 6G. Dit biedt nieuwe kansen voor economische groei en innovatie. Maar het is ook van groot belang voor maatschappelijke opgaven als veiligheid en duurzaamheid. Ecosystemische samenwerken hierbij liep als rode draad door de sessies. Er werd oa. verslag gedaan van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en DEI over de ontwikkeling van een duurzaam innovatief ecosysteem voor het Connectivty Field Lab North Sea.
Van alle keynotes en bijdragen is een kort verslag dat we graag delen via de speciale nieuwsbrief van iBestuur.