Nieuwe ronde Collegereeks! Start op 8 november 2023

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit organiseert het DEI al een aantal jaar de Collegereeks Digitale Business Ecosystemen, omdat duurzame ontwikkeling van nieuwe diensten en producten vraagt om kennis en ervaring die steeds meer verspreid raakt over verschillende organisaties. Dit vraagt van bedrijven en organisaties dat zij intensiever dan voorheen onderling samenwerken. Het inrichten van een digitaal business ecosysteem vormt een middel om de onderlinge samenwerking tussen partijen te bevorderen. In zeven bijeenkomsten presenteren Nyenrode Business Universiteit en het Digitale Ecosystemen Instituut (DEI) theorie en praktijk over de vorming en toepassing van digitale business ecosyste­men.

Op verzoek van deelnemers uit eerdere collegereeksen is de collegereeks onlangs uitgebreid met een zevende bijeenkomst. Dit is zo goed bevallen, dat we deze nieuwe reeks opnieuw 7 bijeenkomsten organiseren.  Dit betekent dat naast onderwerpen als ecosysteem strategie, governance, platformen, samenwerking en besturing, ook ethiek aan de orde komen. De combinatie van een wetenschappelijke toelichting op de onderwerpen en de vertaling naar de praktijk, middels gastsprekers van bedrijven en organisaties, biedt waardevolle inzichten en toepassingsmogelijkheden.

 

Aanmelden en meer informatie