Op een inspirerende tweede ronde tafel bijeenkomst van de Future Mobility Alliance kwamen enthousiaste deelnemers samen om inzichten te delen en de gezamenlijke doelstellingen vast te leggen voor een mobiliteit ecosysteem. De focus lag uiteraard op de toekomst van mobiliteit en vooral hoe het delen van mobiliteitsdata hier waarde aan kan toevoegen, voor het netwerk en de gebruikers. Hieronder de belangrijkste conclusies en een vooruitblik naar de next steps.

De Journey Map en het Digital Ecosysteem Canvas

De deelnemers werkten in twee groepen aan een Journey Map voor het eerste jaar. Deze map bouwt voort op de resultaten van het Digital Ecosystem Canvas. Hieruit bleek dat er veel ideeën en projecten bestaan waarop het delen van mobiliteitsdata een positieve impact kan hebben. Maar hoe kunnen we deze waarde concreet realiseren?

Onderzoek naar Waardering van Mobiliteitsdata

Hoewel de kansen voor het delen en gebruiken van mobiliteit data inmiddels steeds duidelijker worden, is nader onderzoek nodig of we deze waardering ook daadwerkelijk effectief kunnen realiseren. Dit kan gedaan worden door de verschillende use cases verder uit te werken. Daarvoor kijken we eerst inhoudelijk en richten we ons daarna op een MVP om de oplossing in de praktijk te toetsen en demonstreren. Duidelijk is intussen wel dat de vraag naar de manier waarop mobiliteitsdata waarde toevoegt aan het netwerk niet door een enkele partij zelf te beantwoorden is. Samenwerken in ecosystemen is hiervoor nodig.

Next Steps: Uitnodiging voor Betrokken Partijen

Rotterdam – Round Table 2 Future Mobility Data Marketplace bij RDM next in Rotterdam. Fotografie door Thijs Rooimans

De huidige FMA deelnemers nodigen we uit te overwegen om extra en meer algemene kennis over het werken in ecosystemen op te bouwen door deel te nemen aan Digital Ecosystems Services Framework (DESF)2. Dit kan zorgen voor een andere insteek en mindset bij de uitwerking van de use-cases. Minder focus op de technische uitdagingen en meer focus op samenwerking, governance en afsprakenstelsels. Deze kennis wordt op dit moment door DEI (Digital Ecosystem Innovation) in een andere werkgroep aangeboden, namelijk het Digital Ecosystems Services Framework (DESF)2. De nadruk ligt hier op het vormen van ecosystemen in plaats van specifiek op mobiliteit.

We verwachten dat deze generieke inzet helpt om meer commitment te krijgen voor de mobiliteits use-cases en de samenwerkingen en positie van onder andere DMI. Na DESF2 deelname kunnen we verder inventariseren of er voldoende animo is om een specifieke Future Mobility Alliance werkgroep te starten. Tegen die tijd hebben we ook meer duidelijkheid over de rol van DMI (Digital Mobility Index) ind it ecosytseem.

Het mobiliteitsecosysteem biedt veel kansen, maar het is aan ons om deze waarde te realiseren. Laten we samenwerken en de volgende stappen zetten naar een duurzame en innovatieve mobiliteitstoekomst.

Bekijk hier DESF 2.