< Thema’s

Corporate IT & Platforms

In een wereld die toewerkt naar de platformeconomie, worstelen uitbesteders en dienstverleners met de realiteit van regie en samenhang, en verdere digitalisering van de business. Grote veranderingen in de economie, verdere digitalisering in alle sectoren en een volwassen wordende managed ICT sector, wordt steeds meer samengewerkt. Organisaties kunnen zich zodoende richten op de kern van hun business dat zich beweegt tussen een efficiënte operatie, een klantbeleving en nieuwe businessmodellen. Tegelijkertijd heeft de IT afdeling moeite om alle ontwikkelingen bij te houden. Organisaties die in toenemende mate ICT uitbesteden, ervaren uitdagingen in de afstemming van de diensten. Daarnaast groeit het aantal leveranciers door het integreren van functies.

Het thema Corporate IT en platforms doet praktijkgericht onderzoek om deze beweging zo goed mogelijk te faciliteren. We faciliteren een integrale reis en ontwikkelen met een werkgroep en fieldlab samen de best practises en diensten naar succesvolle digitale ecosystemen.

Doe mee met DESF 2

Oproep:

DESF 2 gaat in het nieuwe jaar van start met het uitwerken van de bouwstenen van het Framework. Wil jouw organisatie meedoen? neem contact met ons op.

Digital Ecosystem Horizon Model

Om de ontwikkeling van ecosystemen beter te kunnen duiden en bevorderen heeft het Digital Ecosystems Institute het Digital Ecosystem Horizon Model (DEH) ontwikkeld.

Het DEH model laat zien welke ontwikkelingen bedrijven de komende jaren doormaken om steeds beter in staat te zijn deel te nemen aan digitale ecosystemen. Met dit DEH model brengen we structuur in de veelheid aan activiteiten en ontwikkelingen rondom digitale transformatie.

Meer lezen over het Digital Ecosystems Horizon model? Dat kan in dit Whitepaper.

Deze horizons representeren verschillende stadia van innovatie en digitalisering van een organisatie en in verschillende digitale ecosystemen die elkaar opvolgen in tijd. In de reis langs de horizons wordt innovatie alsmaar radicaler; zo kenmerkt horizon 1 zich door incrementele innovatie vanuit automatisering, horizon 2 door businessmodel innovatie met nieuwe technologieën en horizon 3 door nieuwe businessmodellen door open en modulair samenwerken. Naarmate de reis vordert, ontstaat er gelaagdheid. Nieuwe digitale technologie in horizon 2 en 3 kunnen niet verder ontwikkelen zonder een betrouwbaar fundament in horizon 1. Dit geeft aan dat organisaties op alle horizons tegelijkertijd actief kunnen zijn, maar dat er ook een volgordelijkheid is.

Horizon 1: IT Ecosysteem

Horizon 1 kenmerkt zich in het optimaliseren van de generieke ICT en werkwijzen voor meer betrouwbaarheid, verbeteren van data gedreven besluitvorming en behoud van integriteit van waarde van systemen in productie. Horizon 1 ervaart een hoge werkdruk in het steeds sneller opleveren van punt-oplossingen, zoals bijvoorbeeld Wi-Fi monitoring dienstverlening, waardoor simplificatie en automatisering belangrijke thema’s zijn. Veelal wordt dit ingevuld met platform technologie als een Enterprise Service Bus (ESB) en de ‘werkplek’ in combinatie met data gedreven werken. Omdat in horizon 1 de impact bij verstoringen groot is, is betrouwbaarheid een primaire waarde.

De werkgroep Digital Ecosystems Services Framework (DESF) 2 werkt op deze eerste horizon. Wil je meer weten? Ga naar onze aanmeldpagina.

Horizon 2: Software Ecosysteem

Door de toenemende digitale mogelijkheden zijn er steeds meer standaard digitale bouwblokken beschikbaar en wordt software gebruiken of ontwikkelen steeds minder kostbaar. Het werken met makkelijk koppelbare digitale modules is gangbaar
geworden. Dit type ecosystemen wordt steeds talrijker en wordt in allerlei organisaties ingezet om te innoveren en nieuwe klantbelevingen te creëren en automatiseren. Niet alleen extern maar ook intern en in het eigen ecosysteem wordt het steeds makkelijk om data uit te wisselen, digitaal te verbinden en samen te werken.Deze ecosystemen zijn over het algemeen wendbaarder en hebben minder menselijk handelen nodig als Horizon 1 Ecosystemen. Dat komt met name doordat er razendsnel nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen zoals low-code oplossingen, steeds eenvoudigere programmeertalen, “pay-per-user” automatisering, kunstmatige intelligentie en SaaS-diensten.

Horizon 3: Digital Business Ecosysteem

Organisaties werken binnen sectoren en cross-sectoraal samen om bepaalde economische en maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Deze organisaties zijn vaak van nature in staat om middels open API’s eenvoudig microservices van verschillende organisaties te koppelen en te bundelen tot nieuwe digitale dienstverlening. Het samenwerken tussen deze bedrijven met digitale componenten die resulteert in waardenetwerken noemen we Digitale Business Ecosystemen (DBE).
Vanuit een betrouwbaar fundament van generieke ICT (horizon 1) en modulaire digitale software bouwblokken (horizon 2) kan in Horizon 3 met partners, werknemers en klanten gewerkt worden aan nieuwe business modellen. Modulariteit biedt hierbij kansen om ‘onder de motorkap’ van een partner een parallelle industrie te betreden – en zo kunnen bouwstenen uit andere industrieën ook geïntegreerd worden in de toepassing van de organisatie. Hierdoor vervagen de grenzen van organisaties en
industrieën. Ontwikkelingen die op horizon 3 aansluiten zijn open innovatie, superapps en generatieve AI.

Werkgroep DESF 1, 22-23 Afgerond.

De Werkgroep DESF 1 is afgerond, en wat een prachtig traject was het. We hebben allemaal ontzettend veel geleerd en gedaan, daarvan is verslag gedaan onderweg. Hier op deze locatie staan de deliverables van de werkgroep.

Thema Manager Werkgroep DESF 2

Meldy van Dijken, Growth  Orchestrator Digital Ecosystems Institute

Als Growth Orchestrator ben ik bij DEI betrokken om te helpen met de groei van het instituut en het begeleiden van werkgroepen. Mijn achtergrond ligt in program management van innovatietrajecten, ontwikkeling van executive programma’s op board level en strategische businessconcept ontwikkeling. Ik heb een hart voor technologie, innovatie, the quantum field en ecosystemen. mailto:meldy@digitalecosystems.institute

Thema Adviseurs DESF 2

Bart van der Linden, Source2Innovate

 

Marvin Kocx, WEconomy

Rolf van Anholt, PLTFRM