< Thema’s

Corporate IT & Platforms – Werkgroep DESF 1

In een wereld die toewerkt naar de platformeconomie, worstelen uitbesteders en dienstverleners met de realiteit van regie en samenhang, en verdere digitalisering van de business. Grote veranderingen in de economie, verdere digitalisering in alle sectoren en een volwassen wordende managed ICT sector, wordt steeds meer samengewerkt. Organisaties kunnen zich zodoende richten op de kern van hun business dat zich beweegt tussen een efficiënte operatie, een klantbeleving en nieuwe businessmodellen. Tegelijkertijd heeft de IT afdeling moeite om alle ontwikkelingen bij te houden. Organisaties die in toenemende mate ICT uitbesteden, ervaren uitdagingen in de afstemming van de diensten. Daarnaast groeit het aantal leveranciers door het integreren van functies.

Het thema Corporate IT en platforms doet praktijkgericht onderzoek om deze beweging zo goed mogelijk te faciliteren. We faciliteren een integrale reis en ontwikkelen met een werkgroep en fieldlab samen de best practises en diensten naar succesvolle digitale ecosystemen. Samen met PLTFRM zijn we de Werkgroep Digital Ecosystems Services gestart.

Digital Ecosystems Institute

 

 

Werkgroep DESF 1, 22-23 Afgerond.

De Werkgroep DESF 1 is afgerond, en wat een prachtig traject was het. We hebben allemaal ontzettend veel geleerd en gedaan, daarvan is verslag gedaan onderweg. Hier op deze locatie staan de deliverables van de werkgroep.

Allereerst is er het Whitepaper Digital Ecosystem Services Framework. Hierin staat de Digital Ecosystem journey beschreven aan de hand van het Digital Ecosystem Horizons model; dit model ontwikkelden we voor deze werkgroep. Verder wordt de vraag geadresseerd hoe een organisatie succesvol een digitaal ecosysteem kan ontwikkelen, in een uitwerking in 3 horizons. Hiervoor werkten we aan de verschillende deliverables hieronder.

Doe mee met DESF 2

Oproep:

DESF 2 gaat in het nieuwe jaar 2024 van start met het uitwerken van de bouwstenen van het Framework. Wil jouw organisatie meedoen? Meer informatie of Meld je aan.

Whitepaper DESF

Horizon 1 IT Ecosysteem

Digital Ecosystems Afsprakenkader

Horizon 2 Software Ecosysteem

The Big Picture

Digital Ecosystems Round Table

Horizon 3 Digitaal Business Ecosysteem

Digital Ecosystems Awareness Scan

Digital Ecosystem Kickstart

Functiebeschrijving Ecosystem Developer

Update Werkgroep Digital Ecosystems Services december 2022

De werkgroep DES is voortvarend aan de slag gegaan en ligt op koers. Na een oriënterende workshop in juni, een ideation sessie in september, een werksessie in oktober, een minor class in november en nog een werksessie in november, zijn de 16 participerende organisaties als een ecosysteem aan het werken, leren en participeren.

Doel van deze werkgroep is het leveren van een industry framework voor het ontwikkelen van digitale ecosysteem services. Om structuur te geven aan de samenwerking binnen de groep, wordt het 3 horizon model van McKinsey gebruikt. Per horizon is een team geformeerd om focus te houden en tussen de teams wordt plenaire afstemming gefaciliteerd. Op deze manier kan op veel fronten worden gewerkt aan een framework waarin aspecten worden opgenomen zoals governance, afsprakenkader, best practises, maturity check, etc. En ondertussen vergeten we niet om elkaar te blijven inspireren met praktijk cases uit organisaties zoals KLM, Gemeente Amsterdam, T-Systems, en vele anderen.

ideation DES 22-9-22
ideation DES 22-9-22
ideation DES 22-9-22
ideation DES 22-9-22
DES ideation
ideation DES 22-9-22
ideation DES 22-9-22
ideation DES 22-9-22
ideation DES 22-9-22
ideation DES 22-9-22
DES ideation

Werkgroep Corporate IT & Platforms: Digital Ecosystem Services. Update Mei 2022

Uitbesteders en dienstverleners ervaren uitdagingen bij het groeiende landschap van partijen in het digitaal ecosysteem. Het aantal partijen groeit onder andere door het integreren van functies, bijvoorbeeld als API, rondom de klantbeleving en verder openstellen van de organisatie. Daarom hebben we de werkgroep Digital Ecosystem Services opgestart. Tijdens het jaarprogramma van juni 2022 tot september 2023 organiseren we een actieve multidisciplinaire werkgroep met inkopers, uitbesteders en serviceproviders, die actief samenwerkt om 1) de verschillende Digital Ecosystems Horizons te duiden, 2) vanuit een multidisciplinaire groep in kaart te brengen welke stappen gezet moeten worden naar een digitaal ecosysteem  en  3) een marktstandaard te maken die voor iedere organisatie ingezet kan worden.

Donderdag 30 juni van 10:00 – 15:00 Start werkgroep

We zijn de werkgroep gestart met een inspirerende en verkennende rondetafel over IT ecosystem services. Twee sprekers gingen dieper in op het ecosysteem van partners binnen de IT afdeling aan de ene kant en een platform partij aan de andere kant, om het spanningsveld op te zoeken. Daarna zijn we met de groep van 8 service providers en 8 uitbesteders in discussie gegaan over de grootste uitdagingen van de stakeholders.