De kop is eraf: het jaarprogramma van de tweede werkgroep Digital Ecosystem Services Framework – of DESF2 – is op 16 mei 2024 begonnen! Met een groep van twaalf organisaties zijn we de journey gestart waarin we toewerken naar een succesvol ecosysteem en waarmee we gaan werken aan een aantal deliverables rondom business en digitale ecosystemen.

Bart van der Linden tijdens de eerste DESF2-sessie

 

In een wereld die toewerkt naar de platformeconomie, worstelen uitbesteders en dienstverleners met de realiteit van regie en samenhang, en verdere digitalisering van de business. De economie maakt grote veranderingen door, digitalisering maakt enorme sprongen en organisaties die ICT uitbesteden ervaren uitdagingen in de afstemming van de diensten. Bovendien groeit het aantal leveranciers door het integreren van functies. Om deze beweging zo goed mogelijk te faciliteren, doet DEI binnen het thema Corporate IT en platforms praktijkgericht onderzoek. We faciliteren een integrale reis en ontwikkelen met een werkgroep en fieldlab samen de best practises en diensten naar succesvolle digitale ecosystemen.

Gezamenlijke doelstellingen in kaart gebracht

Op 16 mei ging de tweede werkgroep van start, DESF2.Na een hartelijk ontvangst met lunch bij Heroes Corp zijn we aan de slag gegaan met een intro over ecosystemen. Waarin verschillen die van andere samenwerkingsvormen en waarom zijn ze zo belangrijk? Vertrouwen, openheid en communicatie staan centraal, zoals ook beoogd door Herwin Stegeman in de Heroes-klantcasus over de energietransitie.

Naast een aantal bekende leden van de eerste DESF-reeks, zijn ook een aantal nieuwe leden aangesloten bij DESF2, zoals Kyndryl, Akkodis en Eurofiber. Om elkaar beter te leren kennen, werd een zogenaamde speeddate-sessie gehouden. Daarbij stelde iedereen zichzelf, de organisatie en de rol in de organisatie kort toe. Vervolgens hebben we het ecosysteemcanvas gebruikt om individuele én gezamenlijke doelstellingen in kaart te brengen zodat we in de volgende bijeenkomst specifieke deliverables kunnen vaststellen en oppakken. Samen met onder meer KLM Royal Dutch Airlines, SAP, UWV, Eurofiber, Waternet, Heroes Corp, Akkodis, DXC, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), PLTFRM.nl en Kyndryl gaan we een jaar samenwerken om zo dit gezamenlijk ecosysteem verder te ontwikkelen.

Zo mooi om te zien hoeveel energie er vrijkomt over dit onderwerp, hoe we al in de eerste bijeenkomst hebben kunnen lachen, en hoe we serieus aan de slag gaan met echte resultaten ofwel, met de voeten in de modder om uit te vissen hoe we ecosystemen echt kunnen laten werken. Iedereen ziet uit naar de komende 12 maanden van dit traject. En dus: Let’s Play!

Meer weten over DESF? Dat lees je hier. Nieuwsgierig naar de opbrengst van de eerste DESF-werkgroep? Lees hier alles over de drie hulpmiddelen die het heeft opgeleverd.