“Partijen die hun data management en governance op orde hebben, kunnen met hun bedrijf naar het volgende level: ze zijn efficienter, effectiever en er is meer ruimte voor innovatie.”

Digitale transformatie; het is de passie van Rachid Kherrazi, CTO bij Akka, binnenkort Akkodis. Het is ook zijn werk, hij verspreidt kennis over digitale transformatie bij zowel collega’s als klanten. Op strategisch vlak, maar ook veel meer hands on, over hoe je dat nou moet aanvliegen: “Ik ben geinteresseerd in technologie, en hoe je daarmee effectiever kunt zijn. Hoe je een lean mindset verkrijgt, die onderwerpen trekken mij aan. En dat probeer ik over te brengen. Ik wil het goede voorbeeld geven voor innovatie, door zoveel mogelijk te leren en te experimenteren, en door te durven falen en daarvan te leren.”

Het staat voor hem buiten kijf dat communicatie daarin de centrale rol speelt. Communicatie maakt connecties mogelijk; in netwerken en in ecosystemen: “Die connecties helpen alle partijen efficiënter te zijn. Omdat de klanten van Akkodis allemaal op een verschillende plek in hun data journey zitten, hebben ze allemaal hun eigen issues en ontwikkelingen, en die rijkdom in de groep kun je door communicatie verspreiden.”

Hoewel alle partijen hun eigen uitdagingen hebben en dus andere oplossingen nodig zijn, zoomt de minor class in op data governance en data management. Dit zijn de overkoepelende thema’s voor alle partijen in een netwerk. Rachid: “We organiseren deze minor class samen met het Digital Ecosystems Institute en met Aurelius, omdat we allemaal de meerwaarde begrijpen van digitale ecosystemen om data governance te adresseren. Want partijen die hun data management en governance op orde hebben, kunnen met hun bedrijf naar het volgende level: ze zijn efficienter, effectiever en er is meer ruimte voor innovatie.”

Dat is natuurlijk maar 1 kant van het verhaal, aldus Rachid: “We zien ook dat partijen gewoonweg moeten. Regelgeving dwingt bedrijven dat ze hun databeheer op orde hebben. On demand beschikbaar en beveiligd. En mensen ervaren soms dat dat op gespannen voet staat met allerlei bewegingen om data juist gemakkelijker te delen en verspreiden, om er meer kennis mee te genereren. Dat evenwichtskoord moeten bedrijven steeds vaker bewandelen.”

Voor Rachid is de mogelijkheid in deze minor class kennis en ervaring te delen het belangrijkste: “Ik wil heel graag in gesprek met mensen. Daarom ook de gelegenheid aan de deelnemers om meningen te geven, en vragen te bespreken. Wij brengen onze visie vanuit ervaring mee, en dat delen we met elkaar. We zoeken andere perspectieven, we willen kennis laten groeien en inzicht laten rijpen. Daar doe ik het voor.”

Heb je interesse in deelname? Meld je aan. online minor class 28 juni 2022, 12:00 – 13:30.