Self Sovereign Identity (SSI), broodnodige innovatie in wording.

Vanuit de digitale ecosysteem gedachte werken aan innovaties.

Self Sovereign Identity (SSI) is het concept dat je als gebruiker je eigen digitale identiteit beheert. Peter Eikelboom, Innovatiemanager bij de Volksbank, werkt al een aantal jaar vol overgave aan dit onderwerp: “Het is duidelijk een innovatie die nog lang niet is uitgekristalliseerd. In het echte leven heeft iedereen een paspoort, maar online is dit nog niet goed geregeld. Ik heb nog geen zelfbeschikking over een digitaal paspoort. Als individu ben ik nu vaak nog afhankelijk van andere partijen om digitaal te bewijzen dat ik mijzelf ben. Dat markeert de urgentie.”

 

Mogelijke toepassingen

Binnen het Digitale Ecosystemen Instituut (DEI)  is een projectgroep gestart die vanuit de digitale ecosystemen gedachte werkt aan het laten groeien van kennis en ervaring met SSI. SSI kan werken in de vorm van een app die als een soort kluis fungeert. In die kluis zit de data van een individu. De analogie met een kluis is voor Peter relevant: “De Volksbank beheert waardevolle items van particulieren: dit zijn behalve geld ook gevoelige data omtrent betalingsverkeer. Data worden steeds waardevoller, dus zou je die in een digitale ‘datakluis’ bij de bank kunnen stoppen. De bank beheert deze financiële data zorgvuldig en levert ze pas als jij dat verzoek goedkeurt.”

 

Kansen en mogelijkheden


SSI biedt op meerdere fronten kansen en mogelijkheden. Peter: “Voor zzp-ers is het bijvoorbeeld lastig om een hypotheek te krijgen. De hypothekenmarkt is gebaseerd op een model van particulieren in loondienst, met voorspelbare financiële situaties. Als zzp-ers met gebruik van SSI andere data mogen beheren en overleggen, zoals track records die hun betaalgedrag bewijzen, dan wordt voor hen meer mogelijk. Behalve gemak levert het voor zzp-ers ook zekerheid op. Je bepaalt tenslotte zelf wie welke informatie op welk moment mag inzien. Voor dienstverleners betekent SSI meer efficiency en dus een kostenbesparing. Op dit moment duren hypotheektrajecten lang, er wordt heel veel informatie geadministreerd en gecheckt. Dat snijd je er allemaal uit.”

Hoewel er op veel plaatsen wordt gewerkt aan SSI, is Peter van mening dat nieuwe benaderingen tot een nieuwe aanpak kunnen leiden. Dat het er komen moet, is duidelijk;  maar hoe? Peter: “Het is helder dat een partij SSI niet solo kan realiseren. Je hebt elkaar allemaal nodig en moet samen ontdekken en valideren: de think-build-learn cycle. Ondertussen weten we dat de technologie nog niet klaar is, terwijl iedereen een eigen stukje in het ecosysteem wil. De vraag is: kunnen we ‘denken’ met elkaar omzetten in ‘doen’? Dat is waar we nu staan.”

De aanpak van het werken in digitale ecosystemen is anders dan de gebruikelijke verkenningen met meerdere stakeholders, aldus Peter: “Het is niet erg als er tijdens de ontwikkeling een betere component langskomt. Dat is in een ecosysteem juist goed en mooi. De dienst moet niet bepalen welke oplossing iemand heeft, het is andersom; het gezamenlijk probleem is leidend.”

 

Gezamenlijke uitdaging

In de Fintech werkgroep over SSI zitten steeds wisselende partijen, met kennis rijp en groen. Toch is er een vaste kern van organisaties die samen steeds een stap verder zetten, en leren van elkaar. Peter: “Deze groep is op een belangrijk punt aangekomen: we gaan van kennisdelen naar de focus op een praktischer aanpak, naar de doe-modus. Dat vraagt een omschakeling. Het is echt innovatie in wording, een ecosysteem in wording. Er is voldoende passie, dus het momentum is er. Samen staan we voor de uitdaging: hoe krijgen we dat ecosysteem vliegend.”

 

Wie is Peter Eikelboom?

Peter is Innovatie Manager bij de Volksbank. Verantwoordelijk voor het onderzoeken van innovaties rondom digitale identiteit en de nieuwe data-deel-economie. Data & privacy is een steeds relevanter maatschappelijk thema. Het belang hiervan wordt onderschreven in de Volksbank datavisie: het zijn jouw gegevens, jij bepaalt!