Door Bart van der Linden, directeur DEI

2022, Wat een jaar! December is een mooie maand om even stil te staan, te reflecteren, een moment van contemplatie. Wat hebben we dit jaar veel bereikt met DEI. In dit tweede deel dus aandacht voor onze activiteiten en inhoudelijke resultaten van 2022.

Het jaar startte met een minor class over hoe om te gaan met een multi-cloud ecosysteem. Samen met Solvinity hebben we enkele tientallen organisaties zowel inspiratie als hele concrete handvatten mee kunnen geven hoe samenwerking in zo’n digitaal ecosysteem succesvol kan worden gemaakt.

LAB bijeenkomst juni 22

Breukelen – DEI bijenkomst bij Nyenrode. Foto Thijs Rooimans

Omdat samenwerken in een digitaal ecosysteem ook gewoon iets is wat je moet leren, zijn we weer een zesdelige collegereeks gestart. In samenwerking met Nyenrode en experts uit het bedrijfsleven en overheid, worden de beginselen van succesvol ecosystemische samenwerking eigen gemaakt. Deze opleiding gaven we voor de derde keer in het voorjaar, en voor de vierde keer in het najaar. Omdat ze nog steeds elke editie zijn volgeboekt, staat er weer een nieuwe op de agenda voor mei 2023.

De deelnemers aan de FinTech werkgroep hebben hun serie bijeenkomsten afgesloten met de identificatie en definitie van een aantal fieldlabs als potentiële volgende stap op de weg naar standaardisatie van digitale identiteit. Het komende jaar willen we dit initiatief zeker weer oppakken, wanneer er meer duidelijkheid is over een Europees framework.

Samen met Akkodis hebben we een minor class georganiseerd rondom datastrategie in het kader van “smart industry”. Concrete best practices en data governance zijn met de groep gedeeld.

Heel veel energie is vrijgekomen rondom het onderwerp Digital Ecosystem Services. De markt blijkt een grote behoefte te hebben aan een standaard framework voor samenwerking in een API-first omgeving. Een oriënterende workshop, een ideation sessie, opvolgende werksessies en minor classes voor enkele tientallen aangesloten deelnemers moeten leiden tot mooie resultaten in Q3 2023. Deze groep is onderverdeeld in 3 horizons met elk eigen deliverables, dus het eindresultaat wordt een samenhangend afsprakenkader met best practices en getoetste oplossingsrichtingen.

Samen met NTT is een ronde tafel georganiseerd rondom toekomstige netwerk services in een wereld van “connected industries”. Nieuwe technieken zoals 5G, IoT, etc. werden geduid, en samengebracht met maatschappelijke en economische ontwikkelingen zoals veilingen van licenties. De uitdagingen blijken groot, evenals de kansen. Het onderwerp houdt velen bezig, zeker ook de uitdaging hoe we alle zakelijke connectiviteit kunnen realiseren als de veiling van frequenties aan consumentendienstverleners tot schaarste gaat leiden voor de zakelijke toepassingen. We onderzochten de mogelijkheid voor een vervolg in de vorm van een whitepaper, maar daarvoor is er eerst nog veel meer lobbywerk nodig: de markt beseft nauwelijks dat er een problem in the making is.

Met Valid hebben we een ronde tafel georganiseerd over cyber security, één van de meer actuele wicked problems in onze wereld. Mooi voorbeeld van hoe een ecosysteem ook bestaat uit elementen die niet perse “vriendschappelijk” zijn, maar wel een belangrijke positie nemen. Vanwege de drukte hebben we deze verplaatst naar eind januari. Overigens is het nog mogelijk hieraan mee te doen.

Tot slot is veel energie uitgegaan naar het onderwerp Circulaire IT. Een onderwerp waar de founders van DEI een nauwe betrokkenheid bij hebben. Samenwerking is gezocht met Luteijn Media die een community rondom het onderwerp heeft samengebracht met enkele honderden deelnemers. DEI gaat daarin waarde toevoegen door het faciliteren van een ecosysteem. Ik verwacht veel mooi nieuws rondom dit onderwerp in 2023.

Interesse in een dag vol ecosystemen presentaties en gesprekken? Kom dan jaar ons jaarevent De Dans van de Digitale Zwerm op 16 februari 2023. Aanmelden en meer informatie vind je hier.