Specialisten die verbonden zijn aan het Digital Ecosystsems Institute helpen om ontwikkelingen op het gebied van de ‘wicked problems of society’, ieder op hun vakgebied, te duiden. In deze bijdrage is Andrew Mooijman aan het woord over ontwikkelingen op het gebied van Digital Credentials.

De digitale transformatie van de overheid in Nederland en Europa blijft zich ontwikkelen, met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hierbij is het van belang te realiseren dat de technologie niet leidend zal zijn. Natuurlijk is technologie niet onbelangrijk, maar de samenwerking in ecosysteemverband zal bepalen of de ontwikkelingen en oplossingen succesvol zijn. Immers een technisch perfecte oplossing kan door het omringende ecosysteem omarmd danwel genegeerd worden, dat is van veel meer factoren afhankelijk. Het digitale ecosysteem is hierbij essentieel voor succesvolle oplossingen.

Andrew Mooijman in actie bij een FinTech meeting. Fotografie door Thijs Rooimans.

Enkele Ontwikkelingen:

Digital Credentials

De Europese Commissie is bezig met de ontwikkeling van de infrastructuur voor de digitale credentials van Europass (EDCI), waardoor credentials, zoals kwalificaties en andere verklaringen, overal in Europa efficiënt en veilig erkend kunnen worden.

Daarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de infrastructuur voor de digitale credentials van Europass (EDCI). De EDCI zal in eerste instantie persoonlijke authenticatiediensten voor alle digitale documenten of informatie over vaardigheden en kwalificaties, zoals beschreven in Artikel 4, lid 6 van het Europass-besluit ondersteunen. Aanvullende recente ontwikkelingen die bijdragen aan dit streven zijn “Data bij de Bron” en “eIDAS”.

Data bij de Bron: Transparante en Actuele Gegevens

Een belangrijk uitgangspunt voor de digitale transformatie van de Nederlandse overheid is het concept van “Data bij de Bron”. Dit houdt in dat gegevens van burgers en bedrijven alleen worden geregistreerd in bronsystemen, zoals de basisregistraties, en dat deze gegevens niet worden gekopieerd of verstuurd. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de overheid altijd transparante en actuele gegevens gebruikt. Data bij de Bron draagt bij aan het verbeteren van de informatiehuishouding en biedt voordelen zoals hogere datakwaliteit, meer veiligheid en betere privacybescherming.

Voordelen van Data bij de Bron:

 • Hogere datakwaliteit: Doordat gegevens niet onnodig worden gekopieerd, worden fouten en inconsistenties voorkomen.
 • Verbeterde veiligheid en privacy: Gegevens die op één plek worden bewaard, zijn beter te beveiligen en bieden betere bescherming van privacy.
 • Bronnen van informatie kunnen digitaal geïdentificeerd worden èn blijven.
  1. Digitaal getekende verklaringen, de digital credentials, vervangen de gegevens met anonieme verklaringen. Zo wordt bijvoorbeeld ‘leeftijd’ vervangen door: ‘Ouder dan 18’, of alleen het antwoord op deze vraag: ‘Ja of Nee’.
  2. De Europese Commissieis bezig met de ontwikkeling van de infrastructuur voor de digitale credentials van Europass (EDCI), waardoor credentials, zoals kwalificaties en andere leerresultaten,  overal in Europa efficiënt en veilig erkend kunnen worden.
  3. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de infrastructuur voor de EDCI. De EDCI zal authenticatiediensten voor alle digitale documenten of informatie over vaardigheden en kwalificaties ondersteunen, zoals beschreven in Artikel 4, lid 6 van het Europass-besluit.
 • Eenvoudigere datacorrectie: Aanpassingen hoeven slechts op één plaats te worden gedaan, waardoor het corrigeren van gegevens makkelijker wordt.
 • Inzicht in het gebruik van data: De overheid kan transparanter zijn over het gebruik van data, waardoor regie op gegevens mogelijk wordt.
 • Dataminimalisatie: Door het verminderen van onnodige kopieën wordt de totale hoeveelheid data binnen de overheid verminderd.

eIDAS: Een Stap naar een Europese Digitale Markt

Een andere belangrijke ontwikkeling in de digitale overheid is eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services). eIDAS is een systeem dat digitale identificatie en vertrouwensdiensten mogelijk maakt, zowel binnen Nederland als op Europees niveau. Het stelt burgers en bedrijven in staat om hun identiteit digitaal te verifiëren en veilig toegang te krijgen tot diensten in andere lidstaten.

In het kader van eIDAS wordt er hard gewerkt aan de integratie van DigiD en eHerkenning met dienstverleners in Europese lidstaten. Zodra de technische realisatie is afgerond, kunnen Nederlandse burgers met DigiD en ondernemers met eHerkenning bijvoorbeeld diensten aanvragen in andere landen, zoals het verkrijgen van een tolvignet in Spanje. De gegevens die nodig zijn om de diensten in andere lidstaten te verstrekken, worden betrouwbaar verstuurd vanuit de Basisregistratie.

 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Andrew Mooijman.