In opdracht van Rijkswaterstaat Innovatie (RWS) heeft DEI op 5 september de eerste rondetafelbijeenkomst georganiseerd in Scheveningen bij Campus@Sea.  Thema en uitdaging was de digitale connectiviteit op de Noordzee die noodzakelijk is om ook daar de digitale transformatie mogelijk te maken. Tijdens deze bijeenkomst werd door 24 organisaties de eerste gezamenlijke stap gezet om het Connectivity Fieldlab North Sea (CFNS) hiervoor uit te gaan bouwen tot DEI werkgroep en ecosysteem.

 

Variërend van Rijksoverheid, havenbedrijf, Noordzee innovatiehub, mkb, mobiele netwerkoperator tot het grote (inter)nationale bedrijfsleven waren belangrijke stakeholders op de Noordzee in deze middagsessie vertegenwoordigd. Zo kon het thema connectiviteit op zee, inclusief de belemmeringen en verwachtingen vanuit meerdere invalshoeken, onderling worden besproken en toegelicht. Bij de afsluiting werd door alle partijen aangegeven dat ze bij het in gang gezette DEI-proces voor het CFNS betrokken willen blijven.

 

Afronding 1e fase in 2023

Dit geeft vertrouwen in  goede resultaten voor de volgende rondetafelsessie, die intussen gepland is op 2 november. Hier worden de de gemeenschappelijke belangen in sub-onderwerpen en concrete usecases uitgewerkt. Ook is er aandacht voor de op tafel gelegde wrijfpunten en onzekerheden, deze worden meegenomen in de te formeren subwerkgroepen. Intussen wordt als onderdeel van de eerste fase vanuit het fieldlab gewerkt aan een concrete usecase. Samen met het havenbedrijf Rotterdam en communities als Drone2Go en Smart Mobility Innovation Hub van (DMI) wordt voor 15 november een challenge voorbereid bij de RDM-next innovatiehub in Rotterdam. Voor het vliegen met op grote afstand en buiten direct zicht (BVLOS) bestuurde drones is onlangs een roadmap gepresenteerd door het ministerie van I&W. Hoe kunnen we deze het beste gaan toepassen voor het vliegen op de Noordzee met 5G, was daarvoor de grote vraag.  De tweede fase als DEI werkgroep zal hierna ongeveer een jaar gaan duren en moet leiden tot een duurzaam en effectief ecosysteem voor digitale connectiviteit op de Noordzee met een operationeel Fieldlab.

 

Waardenetwerk van elkaar aanvullende partijen benutten

Er is bij de totstandkoming van deze rondetafelbijeenkomsten goed gelet op diversiteit in achtergrond en type deelnemers en hun huidige en/of toekomstige rol op de Noordzee. Het werd dan ook al snel duidelijk dat door samen te gaan werken aan het gemeenschappelijke belang van overal passende connectiviteit en het daarmee mogelijk maken van (verdere) digitalisering in de ketens en bedrijfsprocessen er een effectief waardenetwerk kan ontstaan. En daarmee wordt het nu naar verwachting eindelijk mogelijk om de benodigde connectiviteit op de Noordzee doel- en missiegericht te verbeteren en effectief en toekomstbestendig op te schalen.

 

Think big, act small

De eerste kennismakingsronde door de deelnemende partijen en hun rol en ambities op de Noordzee werd gevolgd door inleidingen vanuit het CFNS en Havenbedrijf Rotterdam (HbR). In de hieruit volgende interactie bleek dat voor meerdere aanwezige partijen een voortzetting van de steunbetuigingen en concretisering van hun beoogde bijdragen aan de in juli afgewezen groeifondsaanvraag Digitalisering Noordzee, nauw samenhangen met connectiviteitsvraagstukken en de daarvoor ook in het NGF-voorstel voorziene benodigde digitale infrastructuur op de Noordzee. “Think big, act (in ) small (steps)” werd ook hiervoor nu als de meest effectieve aanpak beschouwd, zoals eerder HbR ook voor het realiseren van haar eigen “Smart Port”-visie betoogde. Hierna werd de DEI aanpak en het daarbij te gebruiken canvas, alsmede succesvolle  ecosysteemtoepassingen elders voor missiegerichte innovatie toegelicht. En werd dit ook al in praktijk gebracht tot slot, waarbij de gemeenschappelijke doelstellingen van alle partijen zijn verzameld om als kern van het canvas de beoogde verdere samenwerking op te gaan baseren.

DEI en RWS werken samen aan het realiseren van digitale connectiviteit op zee.

Mark Beermann is thema lead Digital Connectivity/5G & Beyond en zit deze round tables voor. Mail hem met vragen of opmerkingen.