Door digitalisering raken we steeds meer verbonden met elkaar. En met de dingen. Cloud computing, data, mobiele apparaten en het Internet of Things (IoT) stimuleren deze verbinding en maken een integrale klantbeleving mogelijk. Zij hebben gezorgd voor nieuwe innovaties en een veelvoud aan koppelingen, maar hoe werkt dit samen?

Digitale Ecosystemen zijn complexe netwerken van onderling verbonden organisaties en hun digitale systemen, platformen en diensten. Een belangrijk onderdeel van Digitale Ecosystemen is de application programming interface, de API (wikipedia). APIs stellen organisaties in staat om de mogelijkheden van andere systemen en platformen te koppelen in hun eigen digitale aanbod. Hierdoor worden nieuwe kansen voor innovatie en groei gecreëerd en duurzaam samengewerkt door hergebruik.

Vanuit de samenwerking op deze APIs is de ‘API Economy’ ontstaan. Deze verwijst naar het bedrijfsmodel van het maken en verkopen van APIs. In de API Economy dienen APIs volgens Gartner (link) als een belangrijke enabler van innovatie en waarde creatie. Ze stellen organisaties in staat om snel en eenvoudig gebruik te maken van de mogelijkheden van andere systemen en platforms. Het maakt het mogelijk om met herbruikbare digitale bouwstenen van verschillende andere organisaties nieuwe producten te bouwen.

Waar Gartner in deze beschrijving echter tekort schiet, is het onderbelicht laten van de noodzakelijke samenwerking om tot een succesvol en duurzaam ecosysteem te komen. Een API Economy gedijt niet alleen op basis van technische mogelijkheden, maar vooral omdat participanten een modus operandus hebben gevonden die gebaseerd is op de wetmatigheden die in een ecosysteem van toepassing zijn. Onderzoek van Nyenrode Business University en ervaringen van DEI, ondersteunen deze stelling. Ook samenwerken in een API Economy moet men immers leren.

In tegenstelling tot de globale digitale platformen die klanten en data consolideren, ontstaat er verschuiving naar decentraal georganiseerde ecosystemen waarbij zelfs concurrenten innoveren naar een gemeenschappelijk doel. In deze samenwerkingen is de API Economy de enabler waarbij actief kennis, bouwstenen en innovatie worden gedeeld. We zien dit bijvoorbeeld in de energie sector, mobiliteit en banking, waarbij respectievelijk EDSN, Translink, Skyteam en Luxhub actief zijn als orchestrator en innovator.

Kortom, Digitale Ecosystemen en de API Economy zijn nauw met elkaar verweven, waarbij APIs dienen als een belangrijke enabler van innovatie en waarde creatie in de digitale wereld. Door gebruik te maken van APIs kunnen organisaties snel en eenvoudig toegang krijgen tot, en gebruikmaken van, de mogelijkheden van andere systemen en platforms, en nieuwe producten en services bouwen. Het is andersom ook belangrijk voor organisaties om hun API-strategie zorgvuldig te beheren en robuuste beveiligingsmaatregelen te implementeren om hun digitale ecosystemen te beschermen. Daarvoor is het belangrijk na te denken over de governance van de digitale ecosystemen.