API First – Digital Ecosystems second?

Werken in digitale ecosystemen als versneller van een API First mindset 

Een belangrijk kenmerk van digitale ecosystemen is de end-to-end connectiviteit in de keten. Het draagt bij aan een uitstekende klantbeleving en opent de deur naar nieuwe partners en nieuwe verdienmodellen. APIs (Application Programming Interfaces) zijn hierin de ‘digitale lijm’ dat diverse functies en data uit de keten samen laten komen. En ondanks dat de API al tientallen jaren bestaat, waait er een nieuwe wind in API-land: API-first.

Organisaties die zich richten op software ontwikkeling en het doorontwikkelen van het businessmodel gebruiken in toenemende mate APIs. API-first is een product-centrische benadering in het ontwikkelen van APIs. Het benadert een API meer als een product, dan een stuk middleware dat data uitwisselt. Het algemene doel is een set aan modulaire, interoperabele APIs te creëren, die – als ze worden gecombineerd – nieuwe diensten en platformen creëren. Dit geeft de API een meer strategische rol dan een tactische.

In software ontwikkeling prioriteert API-first het ontwerp en de ontwikkeling van APIs om de mogelijkheden van een systeem of platform bloot te leggen. Deze aanpak is gebaseerd op het idee dat APIs de primaire focus van ontwikkelingsinspanningen moeten zijn, in plaats van de gebruikersinterface of andere front-end elementen van een systeem. Dit maakt het makkelijker om nieuwe diensten en partners te koppelen en de tijd van opleveren te versnellen.

Maar met het technisch koppelen alleen ben je er niet. Een belangrijke aanvulling op API-first zoals hierboven beschreven, is dat organisaties zich moeten richten op het creëren van flexibele en schaalbare digitale ecosystemen. Samenwerking in een ecosysteem geeft dan ook een enorme boost aan API-first.

Zo’n samenwerking in een ecosysteem is echter geen vanzelfsprekendheid. Zo’n samenwerking moet je leren. Tijdens de reis om tot een digitaal ecosysteem te komen, leer je om openheid te creëren met respect voor ieders intellectueel eigendom. Je leert een vorm van samenwerking tussen concurrenten te creëren op basis van partnerships. Je ervaart hoe de dynamiek van facilitators, consumers, producers, tot je voordeel kan werken. Allemaal aspecten die uiteindelijk de API First mindset ondersteunen en succesvol maken, API’s First, Digital Ecosystem First – hand in hand voor de meeste synergie.

Marvin staat op 16 februari 2023 op het podium van het jaarevent De Dans van de Digitale Zwerm. Meer weten, of je aanmelden? dat kan hier.