Met een wachtlijst vooraf en ruim 200 bezoekers tijdens het jaarevent van het DEI was de bijeenkomst een goed voorbeeld van de groeiende interesse in het veld van digitale (business) ecosystemen. Maar wie waren die bezoekers, en wat hebben zij te delen over digitale ecosystemen?

We vroegen het Arno Gerrits, Strategisch Leveranciersmanager van UWV. Arno is geen onbekende voor het DEI, want hij neemt deel aan de Werkgroep Digital Ecosystem Services Framework (DESF) waarin een  afsprakenkader wordt gebouwd om digitale ecosystemen eenvoudiger te implementeren. Arno is al 10 jaar bezig met het onderwerp digitale ecosystemen, hij realiseerde zich vroeg dat het succes van oplossingen voor complexe casuïstiek te maken heeft met het vermogen ze in gezamenlijkheid te realiseren. Hij was daarom vooral als evangelist aanwezig: “Je moet de boodschap blijven herhalen, en op zoek gaan naar mensen die hem delen. In andere sectoren is het samenwerken in ecosystemen soms al verder, maar de IT sector heeft nog veel werk te verzetten voordat het concept is geaccepteerd.”

Breukelen – DEI Ideation sessie Nyenrode. Foto Thijs Rooimans

“Er is meer bekendheid nodig met ecosysteem principes van wederkerigheid en vertrouwen”

Ecosystemen is een woord van herkenning aan het worden, aldus Arno. Hij vermoedt dat vooral de uitbestedende partijen moeten wennen: “Het is mijn aanname dat het voor de klanten veelal de eerste keer is dat ze in deze context van ecosystemen horen, maar leveranciers zijn er al aan gewend. Het bouwen van een ecosysteem is voor de klant dus een grotere transformatie dan voor de leveranciers. Toch zie je dat zij zich vaak focussen op de samenwerking binnen de consortia waarin ze dienstverlening aanbieden. Dat lijkt echter oppervlakkig gezien wel, maar het is natuurlijk geen echt ecosysteem: de klant ervaart hen meer als een supply chain. Daarom is er nog veel werk te doen, er is meer bekendheid nodig met ecosysteem principes van wederkerigheid en vertrouwen en meer ervaring nodig met werkende digitale ecosystemen.”

Die behoefte aan het delen van ervaringen vormde dit jaar de aanleiding voor het programma van het Jaarevent van DEI, maar Arno vindt dat er nog veel meer aan gedaan kan worden: “Schrijf ze op. Deel die best practices en benoem de knelpunten. In de werkgroep DESF zijn alle partijen zoekende naar antwoorden voor de gedragscomponent: ‘hoe doe je dat samenwerken’, het is een driver om mee te doen aan het programma.”

 

“Ik betaal dus ik bepaal gaat echt niet meer op”

Die behoefte aan kennis heeft te maken met de veranderende rol van IT in de samenleving. De sense of urgency is groter geworden omdat IT ondertussen in de kern van bedrijven terecht is gekomen. Arno: “Daarmee ontstaat direct een wederzijdse afhankelijkheid. De klantorganisatie heeft de dienstverlener nodig voor bedrijfskritische processen, maar de dienstverlener heeft de expertise van de klantorganisatie nodig om dat succesvol te kunnen leveren. Dat betekent dat een houding als: ‘ik betaal dus ik bepaal’ echt niet meer opgaat. Het doel van de klant is altijd heel duidelijk, maar het doel van de leverancier is een klant die ambassadeur wil zijn, eentje die durft te experimenteren met innovaties, en dat moet je naar boven halen door anders samen te gaan werken.”

Hoe maak je een ecosysteem van klantorganisaties en dienstverleners dan succesvol, daarop heeft Arno ook een visie: “Het is belangrijk om als klantorganisatie aan intervisie te doen. Je afvragen waarom je staat waar je staat. Dan is het antwoord regelmatig: omdat je je eigen belang voorop zet. In een ecosysteem is dat dus niet houdbaar.” Arno beveelt voor klantorganisaties en dienstverleners die gezamenlijk als ecosysteem willen functioneren een oefening in bescheidenheid aan: ”Authentiek naar elkaar luisteren, in het besef dat je het niet weet. Allemaal mond houden en luisteren. En dan het allerbelangrijkste: Clean the slate. Begin opnieuw. Laat de oude pijn los en zet een streep erdoor, zet vergeving op de agenda.  Deel de fuck-ups en dan is het klaar. En dan vooruit, de toekomst in.”