< Thema’s Corporate IT

Binnen het werkveld Corporate IT raken bedrijven en organisaties, en hun IT leveranciers, meer en meer met elkaar vervlochten. De ontwikkeling waarbij een IT landschap wordt ‘verkaveld’ en vervolgens uitbesteed aan meerdere leveranciers creëert een multisourcing omgeving. Binnen deze omgeving wisselen partijen onderling informatie uit die varieert tussen services, financiën, en performance. Een moderne corporate IT omgeving heeft alle trekken van een digital ecosysteem waarbij partijen worden uitgedaagd om onderwerpen als business modellen, toegevoegde waarde, samenwerking en competitie opnieuw te definieren. Het thema Corporate IT als onderdeel van het Digitale Ecosystemen Instituut zet deze onderwerpen op de agenda, deelnemende partijen gaan hier concreet mee aan de slag. De uitkomsten resulteren in een samenhangende aanpak waarbij voor alle partijen plaats is binnen een digitaal ecosysteem en hun waarde inzichtelijk wordt gemaakt.

Meer informatie opvragen voor deze werkgroep kan door een mail naar Bart van der Linden: Bart@digitalecosystems.institute