AFGELOPEN Round Table

14 december 2023
12:00 – 17:00 uur

Future Mobility Data Marketplace

Round Table Future Mobility Data Marketplace

Future Mobility ecosysteem breidt zich uit. 

De toekomst van duurzame mobiliteit kan een enorme boost krijgen door het gebruik van betrouwbare data en algoritmes. Er is behoefte aan een marktplaats waar publieke en private partijen dit soort data en algoritmes op innovatieve wijze met elkaar kunnen delen. Daarom hebben Dutch Blockchain Coalition, Rijkswaterstaat, FMN, Gaia-X en anderen eerder dit jaar gewerkt aan het Future Mobility Data Marketplace initiatief, FMDM.
Dit initiatief is succesvol afgerond en heeft geresulteerd in een eerste publiek beschikbare versie van de marktplaats. Het is onderdeel van een Europees netwerk van innovatieve data en AI-marktplaatsen.

Een logisch vervolg is het opbouwen van een breder ecosysteem dat deze marktplaats gezamenlijk verder gaat vullen, ontwikkelen en beheren. Daarom organiseren we deze Round Table bijeenkomst. We zoeken partijen die samen met de partners, op basis van ecosysteem principes, zich willen inzetten voor de verdere ontwikkeling en gebruik het realiseren van de FMDM. 

 

Duurzaam personenvervoer, zowel zakelijk als privé, en de Mobility Hubs.

Uiteindelijk willen we verschillende use cases mogelijk maken en door middel van MPV’s in de praktijk deze use cases verder laten ontwikkelen. De focus willen we in eerste instantie leggen op die use-cases waarbij het delen van data en algoritmes die duurzame mobiliteit en mobiliteit hubs stimuleren, centraal staat.

Enkele andere uitgangspunten van de Mobiliteit Data Marktplaats zijn: 

  • Open en decentraal ecosysteem. 
  • De FMDM kan worden gezien als een “digital common”, voor en door het ecosysteem en kostendekkend maar zonder winstoogmerk.
  • De catalogus van de FMDM kan zowel open data en open source algoritmes als afgeschermde en/of commerciële data en algoritmes bevatten.
  • Kosten voor hosting en verdere ontwikkeling van het FMDM platform en specifieke use cases zullen door de deelnemers van het ecosysteem moeten worden gefinancierd.
  • Eventuele opbrengsten voor het gebruik van de FMDM komen ten goede aan de deelnemers van ecosysteem.
  • FMDM zelf is gebaseerd op open source software, decentrale technologie en Gaia-X concepten.

 

 Voor de vorming van het Future Mobility Alliance ecosysteem maken we gebruik van de digital ecosystems methodiek. Ons doel is de volgende fase van het ecosysteem te realiseren.

Locatie

 

     Future Mobility Park

     Galileïstraat 15, 3029AL Rotterdam

 

Programma: 

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

12:00 – 12:30: Welkom, Lunch en rondleiding Future Mobility Park

13:00 – 13:20: Opening Future Mobility Alliance Ronde tafel, Andrew Mooijman (DEI)

13:20 – 13:40: Doelstellingen Ronde tafel, Arthur Maring (RWS)

13:40 – 14:15: Future Mobility Data Marketplace. -Wat is het en wat willen we ermee bereiken? Harmen van der Kooij (DBC)-Toekomst en internationaal ecosysteem:  Frederic Schwill DeltaDAO)

14:15 – 14:45: Succesvolle mobility ecosystemen, Joop Veenis (FMN)

14:45 – 15:15: Digitaal Ecosysteem Design, Bart van der Linden (DEI)

15:15 – 15:30: Pauze

15:30 – 16:10: Vormgeven FMDM Ecosysteem Canvas

16:10 – 16:30: Lessons learned

16:30 – 17:00: FMDM Werkgroep verkenning en vervolgstappen

17:00 : Borrel en afsluiting bij de Stadshavenbrouwerij

Sprekers

Andrew Mooijman, Thema Lead, Digital Ecoystems Institute

Digitale transformaties zijn de rode draad in de carrière van Andrew Mooijman. Al meer dan 20 jaar houdt Andrew zich bezig met het verbeteren van diensten en producten in verschillende industrieën, met verschillende doelgroepen. Liefst in complexe programma’s of in strategische (en uitvoerende) rollen waarbij technologie maar een beperkte driver was van het succes. Vanuit dat perspectief wordt ook zijn interesse voor ecosystemen gevoed. Samenwerken, in een gebalanceerd ecosysteem, is het beste recept voor succes op de lange termijn.

Arthur Maring, Innovation Manager Smart Mobility Rijkswaterstaat

Samen met bedrijven/startups, onderwijs en overheid ontwikkelen wij producten/projecten om mobiliteitsvraagstukken op te lossen. (Triple Helix).
Door de verschillende partijen met elkaar te verbinden, ontstaan er interessante Data /AI oplossingen en samenwerkingen in het mobiliteit ecosysteem. 

(open) data is ook brandstof voor (open) innovatie. Onder dit motto heeft hij ook samen met DBC de Future Mobility Data Marketplace opgestart. 

. 

Frederic Schwill, DeltaDAO

 Frederic Schwill is Co-Founder of deltaDAO, a data ecosystem builder and integrator based in Hamburg, Germany. deltaDAO provided the first public federated https://gaia-x.eu/ ecosystem “https://portal.pontus-x.eu/” in 2021, based on open-source software and Web3 components. In 2022 deltaDAO launched the first Pan-European federated DLT- network for Gaia-X.
Being interoperable by design, Frederic will highlight how FMDM aligns with the broader European ecosystem vision and give a preview on new exciting features that enable more scalable business models around the FMDM.

. 

Joop Veenis, Future Mobility Networks

Samenwerken begint volgens Joop bij de klik tussen mensen. Joop is onder meer expert als het gaat om kennismanagement, organisatieverandering en innovatiemanagement. Zeker als het gaat om autonoom en automatisch vervoer is Joop degene bij wie je moet zijn. Sinds 2014 focust Joop zich naast het proces ook weer op de inhoud: de opkomst van automatisch rijden. Hij is er trots op dat hij betrokken is bij pilots.

Bart van der Linden, Directeur, Digital Ecosystems Institute

Bart van der Linden is oprichter en directeur van het Digitale Ecosystemen Instituut (DEI). Hij heeft 20 jaar ervaring op het gebied van IT-sourcing advies, sourcing relaties en -partnerschappen, digitale strategie, shoring strategie en business development. Bart spreekt de taal van de boardroom maar kan zich ook prima uitdrukken in gesprekken met hardcore IT-ers. Door zijn verbindende en enthousiasmerende persoonlijkheid is Bart de logische schakel in de verschillende partnerschappen van het DEI. 

Harmen van der Kooij, Lead Mobility Track, Dutch Blockchain Coalition (DBC)

 

Als non-profit organisatie en onderdeel van het Topsector ICT programma focust de DBC zich op onderzoek en implementatie van blockchain en decentrale technologie.

Hierbinnen onderzoekt Harmen samen met publieke, private en kennisinstellingen de kansen van decentrale technologie voor het realiseren van duurzame mobiliteit. Als onafhankelijke, neutrale speler brengt hij partijen bij elkaar om gezamenlijk oplossingen te realiseren. Één van deze initiatieven is de Future Mobility Data Marketplace die hij samen met Rijkswaterstaat en een aantal andere partijen heeft opgestart.. 

Deze Round Table is een samenwerking van het Digital Ecosystems Insitute, Rijkswaterstaat, Gaia-x, Dutch Blockchain Coalition, Future Mobility Park en Future Mobility Network.