Afgelopen

 

Round Table

5 september 2023
13:00 – 17:00 uur, vanaf 12 uur lunch

Connectivity Fieldlab North Sea

Connectivity Fieldlab North Sea

De Noordzee is al de drukste zee ter wereld voor wat betreft internationaal scheepvaartverkeer en er vinden daarnaast vele andere activiteiten plaats, zoals zand-, olie- en gaswinning, visserij en natuurbeheer. Door het smeltende ijs rond de Noordpool neemt niet alleen in de nabije toekomst dat scheepvaartverkeer toe, maar in de huidige plannen voor de energietransitie is straks ook 25 procent van het zee-oppervlak volgebouwd met duurzame energie-opwekparken. De digitale transformatie van de Noordzee die al deze ontwikkelingen mogelijk moet te maken, begint met digitale connectiviteit en de opbouw van de benodigde digitale infrastructuur.  

Connectivity Fieldlab North Sea 

Met het in 2021 gestarte en intussen bij het Offshore Expertise Center (OEC) in Stellendam ondergebrachte Connectivity Fieldlab North Sea (CFNS) wil Rijkswaterstaat de ontwikkeling van digitale connectiviteit op zee aanjagen. In het CFNS wordt via pilots en proof-of-concepts de basis voor nieuwe maritieme communicatiemogelijkheden en de toekomstige digitale infrastructuur op zee gelegd. Zo loopt er sinds december 2022 een pilot samen met Utility Connect en het RIVM om de mogelijkheden van Lage Frequentie connectiviteut op zee te onderzoeken en wordt een schip van de Kustwacht voorzien van meetapparatuur om de huidige dekking van 4G en 5G op de Noordzee in kaart te brengen. Ook staat onderzoek op maritiem breedbandgebied naar de mogelijkheden van laagvliegende satellietconstellaties als OneWeb en Starlink er in de startblokken. Al deze ontwikkelingen kunnen baat hebben bij een ecosystemische aanpak. De opdracht vanuit RWS Innovatie omvat de eerste fase van de DEI-werkwijze, waarin door middel van twee verkennende (rondetafel) bijeenkomsten wordt bepaald welke geïnteresseerde partijen als founding partner van het duurzaam uit te bouwen digitale ecosysteem kunnen gaan fungeren.  

Drone challenge voor innovatiehub RDM-Next 

 Tegelijkertijd met deze eerste stap wordt voor en met het innovatienetwerk van de Smart Mobility Inno Hub (SMIH) en RDM-Next in Rotterdam een challenge voorbereid op het gebied van connectiviteit en datadelen. Hiervoor wordt de door meerdere partijen gekoesterde wens om op afstand bediende (BVLoS = Beyond Visual Line of Sight) dronevluchtenvanuit het havengebied naar zee te kunnen maken als ‘çhallenge’ georganiseerd, om zo de innovatiecommunities te koppelen en te verrijken.  

Verder zullen datadelen en security onderwerpen zijn die aandacht krijgen. 

 Partijen die mee willen helpen het CFNS van Rijkswaterstaat uit te bouwen tot Digitaal Ecosysteem kunnen contact opnemen met Mark Beermann via mark@digitalecosystems.institute.

Programma: 

12:00 – 13:00 Ontvangst, inloop en lunch  
13:00 – 13:30 Welkomstwoorden introductie deelnemers Bart van der Linden, Dagvoorzitter
13:30 – 13:40 Connectiviteit Fieldlab; ambities Fred Hage, Rijkswaterstaat
14:00 – 14:30 Havenbedrijf Rotterdam & connectivity ecosysteem Oscar van Veen, Havenbedrijf Rotterdam
14:30 – 15:00 Pauze  
15:10 – 15:15 Introductie ecosystemen en Digital Ecosystems Canvas Bart van der Linden, Dagvoorzitter
15:15 – 16:30 Workshop DE Canvassing onder leiding van Bart van der Linden, Dagvoorzitter
16:30 – 17:00 Conclusies en vervolgstappen Mark Beermann, Digital Ecosystems Institute
17:00 – 18:00 Netwerkborrel  

 

Sprekers

Bart van der linden, Directeur, Digital Ecosystems Institute

Bart van der Linden is oprichter en directeur van het Digitale Ecosystemen Instituut (DEI). Hij heeft 20 jaar ervaring op het gebied van IT-sourcing advies, sourcing relaties en -partnerschappen, digitale strategie, shoring strategie en business development. Bart spreekt de taal van de boardroom maar kan zich ook prima uitdrukken in gesprekken met hardcore IT-ers. Door zijn verbindende en enthousiasmerende persoonlijkheid is Bart de logische schakel in de verschillende partnerschappen van het DEI. 

Fred Hage, Innovation Orchestrator Digital Ecosystems, Rijkswaterstaat

Inspirerende, hands-on manager, business consultant en projectleider die als coach en verbinder de ICT-afdeling zijn plek als aanjager van de technologisch gedreven innovaties binnen de organisatie en de maatschappij weet te geven. Kan zowel op C-level, met die-hard techneuten als met eindgebruikers over de ecosystemen, architectuur en operationele inzet van ICT-middelen communiceren en de hele omgeving enthousiast maken voor een vaak andere manieren van bekijken en werken, en natuurlijk samen resultaten bereiken.  

Oscar van Veen, Innovatie Directeur, Havenbedrijf Rotterdam

Als medeoprichter/-eigenaar verkocht Oscar van Veen na 20 jaar digital agency Mangrove (Rotterdam, Porto, NY) en stapte in 2018 over naar Port of Rotterdam. De uitdaging om het hele haven eco-systeem, samen met klant bedrijven, overheden en (tech-)partners efficiënt, duurzaam en veilig te maken, drijft hem om ’s ochtends op zijn e-scooter naar het World Port Center te rijden. In de Twin-transitie van digitaal en energie, trekt Oscar de eerste. “Als straks alle modaliteiten zoals schepen, trucks, treinen en drones met elkaar én met de fysieke infrastructuur willen ‘praten’, dan moet de draadloze connectiviteit daar klaar voor zijn!” 

Mark Beermann – Digital Ecoystems Institute

De achtergrond van Mark Beermann is in de IT en communicatie-industrie als ondernemer, programma manager en sr. consultant. Actief op digitale technologie in het algemeen en 5G in het bijzonder. Sterk in business development om partijen bij elkaar te brengen, bruggen en partnerships te bouwen om in (digitale) ecosystemen in co-creatie samen te werken aan nieuwe oplossingen.

Deze Round Table is een samenwerking van het Digital Ecosystems Insitute en Rijkswaterstaat.