Informatie Bijeenkomst

19 maart 2024

10:00 tot 12:00 uur

 

IT ecosystems Xperience Monitor

AFGELOPEN

Informatie bijeenkomst voor de IT ecosystems Xperience Monitor – ITeX.

Datum: 19 maart 2024. Tijd: 10:00 uur tot 12:00 uur.

Het onafhankelijke Nederlands onderzoeksbureau Motivaction en DEI gaan samenwerken om het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek van het failliete Giarte, ITX Monitor, nieuw elan te geven en uit te breiden naar het meten van de wederzijdse tevredenheid, stap 2 op weg naar het meten van ecosystemen. Met het voortzetten en uitbreiden van de ITX Monitor zorgen we ervoor dat belangrijke marktinformatie & ontwikkelingen beschikbaar blijven voor publieke en private organisaties in Nederland. We noemen dit ITeX, IT ecosystems Xperience Monitor.

De 1 op 1 klanttevredenheidsmeting van de ITX monitor geeft een belangrijk fundament om ecosysteem tevredenheid in kaart te brengen. In de ITeX monitor breiden we dit uit met het meten van de wederzijdse tevredenheid: wat vinden de serviceproviders eigenlijk van de volwassenheid van hun klanten? waar lopen zij tegenaan, en hoe heeft dat zijn weerslag op de relatie? Dit inzicht twee kanten op in de relatie vormt de opmars voor het in kaart brengen van de tevredenheid van de relaties in het ecosysteem. Omdat tevredenheid geen momentopname moet zijn, zal het onderzoeksbureau Motivaction doorlopend metingen verrichten bij de klanten van serviceproviders, deze spreiding levert waardevolle inzichten over de performance door het jaar heen. De onderzoekers van DEI scherpen deze resultaten aan door middel van diepte-interviews. Samen vormen deze resultaten de bron van inzicht in de kwaliteit van de relaties.

We brengen de markt up to date door de resultaten te publiceren via partner platforms. Ook brengen we jaarlijks een publicatie uit.

We merken dat er veel animo in de markt is. Verschillende bedrijven hebben hun vertrouwen al uitgesproken in dit nieuwe initiatief, anderen willen graag wat nader kennismaken met ons of met Motivaction. Dit kunnen wij ons goed voorstellen, daarom organiseren we een informatiebijeenkomst op dinsdag 19 maart, van 10:00 tot 12:00 uur, bij Motivaction in Amsterdam.

Meld je aan als je graag meer wil weten over ITeX, we kijken ernaar uit je te ontmoeten.

 

Adres Motivaction:

Marnixkade 109F

1015 ZL Amsterdam

 

“Binnen de ITeX Monitor zoeken we wat IT-professionals en hun organisaties drijft. Wat maakt dat deze mensen tevreden of juist ontevreden zijn met dienstverlening of met hun zakelijke relatie, hun partnership? Dat gaat over competenties, expertise, know-how en ervaringen maar vooral over communicatie. Communicatie is een heel weerbarstig onderwerp, en ecosystemisch samenwerken besteedt daar terecht veel aandacht aan. Als we dat op termijn terug kunnen zien in de metingen en van kunnen leren hoe het nog beter kan, zou dat prachtig zijn.”

Pieter Paul Verheggen

 

Pieter Paul Verheggen

Directeur , Motivaction