Samenvatting minor class 29 maart 2022.

De behoefte aan een snellere time-to-market om klantgerichter te kunnen werken heeft geleid tot een sterke verSaaSing van het applicatielandschap, vaak verspreid over meerdere cloudomgevingen: de multi-cloud. Deze versplintering resulteert in zeer grote IT-omgevingen: digitale ecosystemen waarin verschillende leveranciers zich tot elkaar moeten verhouden. Daarbij brengen moderne samenwerkingsmodellen, zoals DevOps, nieuwe uitdagingen met zich mee. Het vraagt van leveranciers aan de ene kant een grote openheid en bereidheid tot samenwerking, aan de andere kant moeten verantwoordelijkheden afgebakend blijven. Hoe orkestreer je het geheel? Hoe bepaal je de verantwoordelijkheden? Hoe borg je security & compliance? En vooral: hoe houd je grip? 

Dat vraagstuk stond centraal op dinsdag 29 maart 2022 tijdens de online minor class ’Meer grip op je multi-cloud ecosysteem’, georganiseerd door het Digital Ecosystems Institute (DEI) samen met managed IT services provider Solvinity. Een groep directors, managers en andere verantwoordelijken voor inkoop/contracten, de business en IT van uiteenlopende organisaties kwamen online bijeen. In een interactieve sessie bespraken zij met gastspreker Klaas Heek, Solutions Architect bij Solvinity, op basis van praktijkervaringen en stellingen hoe je meer grip op je digitale ecosysteem kunt realiseren.

Binnen de context van het DEI ligt de regie bij een van de partijen die de rol van Orchestrator inneemt; in de context van een IT-dienstverlener als Solvinity is het de klant die de regie voert. Indien gewenst kan Solvinity dan optreden als Service Integrator waarmee ze verantwoordelijkheid neemt voor de aansturing van en samenwerking met andere IT-leveranciers. Om deze groeiende multi-cloud context onder controle te houden en zo de voordelen te kunnen blijven benutten, passeerden vijf randvoorwaarden de revue die volgens Klaas bepalend zijn voor het succes van je multi-cloud ecosysteem. Onder leiding van Klaas kwamen deze randvoorwaarden tot leven ook ging hij dieper in op vijf bijbehorende tools om je hierin te ondersteunen:

Missiegericht samenwerken -> Samenwerkingsovereenkomst

Meer transparantie -> Shared Operating Model

Duidelijke demarcatie -> Shared Responsibility Matrix

Meer datadriven SecOps -> Digital Asset Management & Lifecycle Management

Multi-cloud Security & Compliance -> Multi-Cloud Control Center

Tot slot werd via een poll onder de deelnemers gepolst wat zij zien als de belangrijkste van deze vijf randvoorwaarden. Hieruit kwam Missiegericht Samenwerken met 55% van de stemmen als duidelijke winnaar uit de bus. Dit werd met 25% van de stemmen gevolgd door Demarcatie en 15% koos voor borging van Security & Compliance. Dat geeft een goede hint waar de focus in de toekomst op moet liggen.

Wil je meer informatie? of wil je het uitgebreide verslag ontvangen? Neem contact met ons op! Je kunt Klaas Heek of Bart van der Linden een bericht sturen, ze komen graag in contact met je.