Arjen Hof – WeCity

“Het is nogal ingewikkeld om goede verdienmodellen te  ontwikkelen voor stedelijke vraagstukken in de openbare ruimte.”

Arjen Hof is zijn gehele loopbaan al bezig met de vraag hoe je het beste samenwerking en innovatie organiseert rondom stedelijke vraagstukken in combinatie met de toepassing van technologie en data. De groeiende complexiteit van stedelijke opgaven, met veel betrokken stakeholders, wisselende belangen en nieuwe technologische mogelijkheden, vereist andere samenwerkingsvormen en businessmodellen. Met zijn ervaring met samenwerken op het gebied van stedelijke inrichting was het een logische stap om bij te willen dragen aan de ontwikkeling van het werken in digitale ecosystemen, toegepast op het thema Smart Cities. “Er zijn allerlei factoren die een rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Technologie maakt het veel eenvoudiger om bottom-up nieuwe dingen te ontwikkelen. Sensoren worden goedkoper en bewonersgroepen organiseren zichzelf om bijvoorbeeld luchtkwaliteit of geluidsoverlast te meten. De nieuwe mogelijkheden roepen ook nieuwe vragen op. Over de kwaliteit van data, het eigendom en mogelijke handelingsperspectieven. Daar is een integrale visie voor nodig en dat is essentieel om onderwerpen in samenhang te kunnen oppakken. Vanuit visie gezamenlijk nieuwe dingen ontwikkelen met partijen die intrinsiek gemotiveerd zijn om dat samen te doen, zo wordt een project een ecosysteem.”

Technologie en data helpen volgens Arjen om een integrale benadering bespreekbaar te maken. Arjen heeft meerdere voorbeelden paraat om dat uit te leggen: “Bijvoorbeeld het project van de Snuffelfiets. We wilden weten hoe het gesteld was met de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht. Daarvoor rustten bewoners hun fietsen uit met sensoren die elke 10 seconden metingen verrichtten. Deelnemers wilden weten; kun je nu zien of de luchtkwaliteit aan de snelweg slechter is. Dat is lastig, want daarvoor heb je natuurlijk meer nodig dan 1 databron, de fietsen. Vanuit daar is het project van onderop, organisch, uitgebreid en nu zijn er camera’s (Telraam) die ook soorten verkeer tellen en bijhouden, in aanvulling op de fietssensoren. En het succes helpt het project zich uit te breiden, steeds meer regio’s willen meedoen. Zo wordt het project volwassen en meer integraal, met steeds meer verschillende partners die samenwerken aan het in kaart brengen van de luchtkwaliteit. Inmiddels heeft het een plek gevonden in de Data- en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven.”

Voor Smart Cities hoopt Arjen vooral nieuwe business modellen mee te kunnen ontwikkelen: “Het is leuk en interessant om te praten over digitale  ecosystemen, maar de uitdaging ligt bij de business modellen of financieringsmodellen. Het is in zijn algemeenheid nogal ingewikkeld om goede verdienmodellen te  ontwikkelen voor stedelijke vraagstukken in de openbare ruimte, dus grijp ik hier alle mogelijkheden aan om over gezonde business modellen na te denken en uit te proberen. Als bedrijf wil je gezonde winst maken, en daar is een gezond en duurzaam business model voor nodig. Dat is de grootste uitdaging.”

Wat het werken in digitale ecosystemen uitdagend maakt is dat op dit moment het gezelschap erg divers is voor wat denken over werken in ecosystemen betreft: “Een ecosysteem maak je niet, dat groeit. Als je bereid bent om verder te kijken dan  jouw eigen belangen. Als je inziet dat de huidige vraagstukken niet door één partij opgelost kunnen worden en je dus moet nadenken hoe hoe jij je  verhoudt tot het grote geheel. Dat is lastig. Nog niet iedereen heeft helemaal in de gaten dat je daardoor in een ecosysteem dus een andere rol hebt dan wanneer je sec op zoek bent naar je directe commerciële voordeel. Maar de wil om samen te werken en iets moois te ontwikkelen is er zeker.” Dat sluit aan bij de algemene sfeer in de groep, aldus Arjen: “We willen allemaal in openheid onderzoeken hoe we verder kunnen ontwikkelen. We willen nu concreter worden, we willen over onze schaduw kijken en echt samen iets bereiken.”

 

Wie is Arjen Hof?

Arjen is CTO bij WeCity. Opgeleid als milieuplanoloog. Hij heeft ruim 15 jaar voor gemeenten en samenwerkingsverbanden gewerkt. In 2013 Civity opgericht, een bedrijf dat zich richt op (open) data. Sinds 1 januari 2021 gestart met WeCity, een bedrijf dat aanbieders van en vragers naar smart city oplossingen verbindt. Lid van de FIWARE Smart City Committee. Sterk geloof in de kracht van open netwerken en de mogelijkheden van technologie en data voor het oplossen van stedelijke vraagstukken.