“Andere vormen van samenwerking zijn nodig om digitale identiteit voor Nederlanders tot een succes te maken. Daarnaast moet iedere individu eigenaar van zijn/haar digitale identiteit worden.” Dit waren twee van de vele interessante uitspraken die gedaan zijn tijdens de eerste sessie van de werkgroep digital identiteit bij de Volksbank op vrijdag 4 september. Een verslag van de ochtend met Maarten Korz in de rol als facilitator en themamanager Fintech van het Digital Ecosystems Institute.

De werkgroep is onderdeel van het Digital Ecosystems Institute. Dit instituut richt zich op een nieuwe manier van samenwerken tussen groepen organisaties; het werken in ecosystemen. Binnen het thema Fintech werd deze ideation sessie geïnitieerd. Tijdens de bijeenkomst waren 15 personen van verschillende organisaties aanwezig om een gedeelde doelstelling van de werkgroep te bepalen binnen het onderwerp Digital Identity Management. De werkgroep, geïnitieerd door de Volksbank, bestond uit deelnemers van banken, verzekeraars, tech-bedrijven en overheidsorganisaties. Personen met verschillende rollen en achtergronden gingen met elkaar in gesprek over Fintech, verschillende vormen van digitale identiteit (DiD) en het belang van samenwerken. De Volksbank initieerde de werkgroep met dit thema, waarbij andere organisaties uitgenodigd werden om deel te nemen. Uiteindelijk waren 15 organisaties aanwezig en nog een viertal partijen willen later aansluiten.

Digitale identiteitsmanagement

De deelnemers van de werksessie hadden een verschillende achtergrond. Een aantal waren manager of verantwoordelijk voor digital identity management binnen een bank of verzekeraar. Andere waren innovatiemanagers en zijdelings betrokken bij het thema. Weer andere personen waren business development executives en spraken binnen verschillende sectoren met (potentiele) klanten over digital identity management. Die verscheidenheid aan ervaring maakte het dat het thema vanuit verschillende perspectieven bekeken werd. Vanuit het perspectief van de klant, maar ook vanuit de medewerker. Onderwerpen werden besproken als inloggen op verschillende omgevingen, DiD delen tussen verschillende organisaties, de dynamiek tussen Nederland en Europa op dit thema of Self sovern identity (SSI). Het laatste onderwerp, SSI, werd vaker genoemd. Er zijn verschillende definities te vinden over dit concept, maar het gaat er voornamelijk om dat het een identiteitsmanagement systeem is, waarbij individuen zelf volledig in staat zijn om hun ID te beheren en managen . En dat gaat breder dus dan alleen de Fintech wereld. Zo werd aangegeven dat ook de retail-sector daarover nadenkt en met eigen oplossingen komt. Om die reden wil de werkgroep ook graag breder kijken dan alleen de financiële sector.

Digitale en business ecosystemen

Bart van der Linden, die de oprichter van het DEI gaf een korte presentatie over het concept van digitale en business ecosystemen. Business Ecosystemen, een term welke door James F. Moore in 1993 geïntroduceerd werd . Volgens één van Moore’s definities is een business ecosysteem een systeem van wederzijds ondersteunende organisaties, zoals gemeenschappen van klanten, suppliers, producenten, vakbonden, overheid, semi-overheid en andere geïnteresseerde partijen. Deze gemeenschappen zijn zelf-organiserend . Het succes van dit business ecosysteem is dat alle partijen het belang van samenwerken in zien, dat ze in een aantal gevallen de strategie (voor een deel) op elkaar afstemmen en dat er veel kennis en kunde tussen de bedrijven gedeeld wordt. Steeds vaker worden organisaties die in samenhang actief zijn op een platform een Digitaal Business Ecosysteem (DBE) genoemd. DBE’s zijn sociale-technologische omgevingen van organisaties en individuen, die met elkaar waarde creëren via platformen.

Vervolg werkgroep Digital Identity Management; het experimenteren voorbij

Na de introductie van de deelnemers en de presentatie over digitale business ecosystemen volgde de discussie. De groep kreeg de tijd om in subgroepjes met elkaar aan de slag te gaan over waarom deel te nemen aan de werkgroep en welke uitdagingen er zijn om als werkgroep succesvol te zijn. Een aantal interessante punten kwamen naar voren. Zo zag een deelgroepje dat we werkgroep potentieel heeft om gezamenlijk impact te maken. Daarmee zou het mogelijk kunnen zijn om politiek en de maatschappij te beïnvloeden. Daarnaast werd aangegeven dat het met een werkgroep mogelijk is om iets concreets op te leveren wat bijdraagt aan eigenaarschap van digitale identiteit. Waar meerdere groepen het over eens waren is dat een belangrijke reden is om in te stappen is om te begrijpen hoe je om gaat met samenwerken in consortia of ecosystemen. Leren van werken in ecosystemen om vervolgens succesvol met organisaties in een ecosysteem de uitdagingen rond digitale identiteit te kunnen tackelen. Uitdagingen die gegeven zijn waren onder andere de uitdaging om het huidige marktfalen te doorbreken, samenwerking orkestreren binnen een grote groep organisaties, bestaande wet en regelgeving en beslissingen durven te nemen.

Tijdens de volgende bijeenkomst werken we online toe naar een gedeelte doelstelling en welke we deliverables de werkgroep voor ogen heeft. Waar de groep aan denkt is het opleveren van een M
VP voor digitale identiteit tussen organisaties of het samenstellen van een afsprakenstelsel.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Korz.

FinTech