PLTFRM en DEI werken samen aan een fundament om het werken in ecosystemen binnen digitale dienstverlening vorm te geven. Samen met 15 enterprices uit de publieke en private sector ontwikkelen we een framework (DESF) dat organisaties kunnen inzetten om het werken volgens ecosysteem principes eenvoudiger, toegankelijker en succesvoller te maken.

 

Waarom samenwerking met PLTFRM? 

De praktijkervaring van  PLTFRM verrijkt onze wetenschappelijke benadering vanuit Digital Ecosystems Institute, waardoor er een goed onderbouwd en praktisch hanteerbaar model ontstaat. PLTFRM hanteert ecosysteem principes om invulling te geven aan haar dienstverlening, en daar zijn ze heel succesvol in. Dat maakt PLTFRM een fijne sparringspartner voor het Digital Ecosystems Institute en dat levert vruchtbare grond voor nieuwe ideeën.

 

PLTFRM Ecosystem Summit

Op 25 januari 2023 organiseert PLTFRM het “PLTFRM Ecosystem Summit” in InnStyle te Maarssen. Digital Ecosystems Institute zal namens het DESF-initiatief binnen een van de break-out sessies een inkijk geven over de tot nu toe behaalde resultaten en de ambities. Verder kun je je laten inspireren door interessante kennissessies en presentaties over verschillende facetten in digitaliseren en kom je in contact met een netwerk van gespecialiseerde marktpartijen en publieke en private organisaties. Een middag volledig in het teken van het bevorderen van samenwerking tussen leveranciers en afnemers van IT onder het mom; Samen werken, samen leren, samen ontwikkelen. Registreer je nu om erbij te zijn.

   

 

Wie is PLTFRM?

PLTFRM levert hoge kwaliteit IT-services. Dit doen zij door samen te werken met ongeveer 75 zorgvuldig gekwalificeerde IT dienstverleners. PLTFRM selecteert de juiste diensten en managed de samenwerking. Door het toevoegen van de PLTFRM-regieorganisatie als verlengstuk, worden leveranciersmanagement, contractmanagement en projectmanagement uit handen genomen. Daardoor kunnen de interne verantwoordelijken zich concentreren op core activiteiten. Co-creatie, veiligheid, flexibiliteit en transparantie zijn een aantal belangrijke uitgangspunten.