Op 29 maart organiseren het Digital Ecosystems Institute en Solvinity samen de online minor class ‘Meer grip op je multi-cloud ecosysteem’. Klaas Heek staat die middag voor de klas. Maar wie is Klaas en waarom laat de cloud zijn hart sneller kloppen?

Klaas Heek is Solution Architect bij Solvinity. Hij heeft die rol niet binnen het Architectenteam, maar juist binnen het New Business team. Wie dan denkt ’Ah, dat is de bewaker van de technische haalbaarheid in de sales-club’ ziet dat te beperkt, volgens Klaas: “Ik zit er om het antwoord te achterhalen op de vraag wat de klant precíes wil hebben, en daar ontwerp ik de beste oplossing voor. Transparant over wat en wel en niet kan, rekening houdend met techniek, mens en proces. Het komt vooral neer op goed luisteren en terugkoppelen.”

Wanneer blijkt dat je niet voor alle klantvragen de oplossing hebt, omdat je nu eenmaal niet altijd alles zelf kunt leveren, is dat voor Klaas hét moment om je te realiseren dat een bedrijf onderdeel is van een business ecosysteem en buiten de eigen gebaande paden te kijken: “Waar we vroeger soms ‘nee’ zeiden als iets bij ons niet mogelijk was, onderzoeken we nu ons ecosysteem. Op zo’n moment heb je bijvoorbeeld een expertisepartij nodig, die wellicht het gat kan vullen.”

Het veelkoppige monster de baas

De multi-cloud is bij uitstek een plek waar veel verschillende partijen samenkomen in een ecosysteem. De ervaring leert dat zoiets al snel kan uitgroeien tot een veelkoppig monster. Hoe hou je dan nog grip over het geheel? Grip op data die nu niet alleen in het eigen datacenter of op het apparaat bij de medewerker staat, maar ook bij diverse SaaS-leveranciers, in de public cloud, in virtuele machines en containers, in serverless toepassingen, et cetera. Klaas: “Grip betekent in onze context vooral: hoe borg je security en compliance in een steeds verder uitdijend ecosysteem?” Daarover spreekt Klaas op 29 maart tijdens een interactieve online minor class bij het Digital Ecosystems Institute.

Regisseur van je multi-cloud ecosysteem

De minor class is bij uitstek geschikt voor IT-managers die naar een regieorganisatie willen groeien. Klaas: “Naast dat multi-cloud een heel interessant onderwerp is waar mensen allerlei vragen over hebben, is het belangrijk dat bedrijven leren zien hoe ze ook in die situatie de rol van regisseur kunnen nemen. De problematiek van regie over hun multi-cloud overkomt ze dan niet meer, ze kunnen bewuster sturen.” Dat roept de vraag op voor wie deze minor class bedoeld is. Iedereen met interesse in het onderwerp natuurlijk, zoals ontwerpers van de cloud en beheersers van de risico’s van multi-cloud. Daarnaast denkt Klaas dat er nog een categorie is die baat kan hebben bij deze minor class: “IT-managers die een regierol ambiëren, die wil ik van harte uitnodigen. Kom leren over het regisseren van je ecosysteem, zodat je de cloud uitdagingen op een andere manier het hoofd kunt bieden.”

Het letterlijk verbinden van systemen (connectiviteit), data, kennis, bedrijven en mensen, vormt volgens Klaas de basis voor innovatie: “Creativiteit betekent niet excentriek zijn, maar verbinder zijn. Alles is er al, het gaat erom of mensen de losse elementen zien en ze zo kunnen verbinden aan elkaar, dat er meerwaarde ontstaat. Dat is de basis van alle ontwikkeling en dat probeer ik dagelijks toe te passen in mijn werk.”

Wil je hier meer over weten? Kom meepraten in deze Minor Class op 29 maart, 13:00 tot 14:00 uur en meld je aan.