“Het was even zoeken naar de juiste vorm.”

De Smart Cities themagroep integrale Gebiedsontwikkeling wordt concreet in de deelgroep Economie, rondom het onderwerp openbare verlichting. Katja Vencken-Witteveen, commercieel manager Systems & Energie bij Heijmans, trekt dit deelproject.

Katja is nieuwsgierig hoe dit project zich gaat ontwikkelen: “Op dit moment bestaan we uit een groep mensen van heel verschillende richtingen, zoals iemand uit de glasvezelwereld, iemand die gespecialiseerd is in innovatieve investeringen, iemand die in de slimme verlichting zit, de gemeente, en ik namens Heijmans. We proberen nu de rollen in te vullen die er bestaan binnen het werken in digitale ecosystemen. Dat is best lastig, omdat we aan het pionieren zijn.”

In het verlengde daarvan kan Katja goed aangeven waar ze nu tegenaan loopt: “We hebben onder andere de behoefte aan de mogelijkheid om te kunnen toetsen: zijn we goed bezig, hoe doen anderen dit. Dat soort vergelijkingen zouden ons echt helpen maar zijn nu natuurlijk nog weinig voorhanden.” Het helpt dat het deelproject en de themagroep vol enthousiaste en kritische mensen zit, dat houdt scherp. Daarnaast wordt er juist aan zaken als rolverdeling aandacht besteed in de onderwijs bijeenkomsten van de themagroep. Katja ziet de voortgang ook ontstaan: “Het was even zoeken naar de juiste vorm, en naar een concrete vraag. Het begin ging wat traag maar er zijn stappen gezet. We zijn ook behoorlijk kritisch naar elkaar, daar blijven we scherp van. Zo weten we zeker dat we de juiste focus houden.”

Het vormen van een samenwerking in een digitaal ecosysteem levert andere interessante kwesties op. Katja herkent de grote vraag: Voor wie doe je mee? Katja: “Zit je erin voor je eigen bedrijf of voor de samenwerking? Dat is aftasten. Omdat het een andere manier van samenwerken is, die is gericht op vertrouwen, moet je daar echt aan werken. Voor je het weet, sluipt er wat wantrouwen naar binnen, en dan ligt het gevaar op de loer dat je niet concreet genoeg kunt worden.” Katja ziet heel scherp welke kwaliteiten je mee moet brengen om daar goed mee om te kunnen gaan: “Het gaat om het inlevingsvermogen in de ander. Je moet dus zorgvuldig luisteren, zodat je goed snapt wat de ander voor wensen heeft en wat er voor de ander mogelijk is. Dat moet je expliciet maken, en relateren aan je eigen wensen en mogelijkheden. Dat helpt enorm om de focus te houden.”

Katja verwacht dat ook nodig te hebben wanneer het deelproject een stap verder is, en er bijvoorbeeld andere partijen willen instappen, of wanneer er andere diensten bijkomen: “Kan dat eigenlijk wel? Hoe vul je dan de rollen in die je eerder al had vastgesteld? Ook hier is het pionieren en er is geen goed of fout, maar natuurlijk wel een meest optimale situatie. Die zoeken we dan met elkaar”. Wat Katja expliciet als positief benoemt is de energie en de inspiratie. En daarnaast het feit dat alle partijen meedoen: “We gaan er allemaal voor. Je kunt echt verder komen met elkaar.”

Wie is Katja Vencken-Witteveen

Katja Vencken-Witteveen is sinds november aan boord bij Heijmans in de rol van commercieel manager bij Systems & Ernergie. Door het combineren van  kennis op het gebied van technologie, data en business development zet ze zich in voor meer data gedreven besluitvorming en een gezonde leefomgeving.