“Een andere wereld voor mijn kleinkinderen. Dat lieg ik niet, dat is de reden dat ik elke dag aan de slag ga.”

 

Steven Gort is vanuit ICTU deelnemer aan het thema Fintech, over digitale identiteit. Dit wordt concreet in de werkgroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen van Self Souvereign Identity (SSI), een manier om zelf zeggenschap te houden over informatie die van jou is, concreet toegepast voor identificatie binnen het financiële systeem.

Waarom doe je mee, aan een werkgroep over digitale identiteit? Die vraag heeft een heel kort antwoord, volgens Steven Gort: “Een andere wereld voor mijn kleinkinderen. Dat lieg ik niet, dat is de reden dat ik elke dag aan de slag ga.” Na een kleine pauze: “Nou, en voor een betere overheid.” Zo’n kort antwoord, dat vraagt om een toelichting. Wat betekent dat, voor mijn kleinkinderen? Steven: “Op dit moment hebben wij allemaal een BSN van de overheid gekregen, dat gebeurde bij onze geboorte en daarmee weet de overheid wie wij zijn. Toch zegt zo’n nummer weinig over wie ik ben, en daarnaast kunnen er dingen mee mis gaan. Denk bijvoorbeeld aan mensen wiens gegevens gestolen en misbruikt zijn, die bijvoorbeeld 30 auto’s op hun naam hebben staan. Zij weten dat ze die auto’s niet hebben, de mensen achter de overheid weten dat, maar toch is het onmogelijk om dat gecorrigeerd te krijgen. Ik vind het verkeerd dat de overheid zo’n nummer kan koppelen aan mij, en dat vanaf dat moment ik dat ben, dat dat de waarheid is. Ik geloof in een systeem waarin ik zelf de baas ben over mijn identiteit, mijn gegevens, en dat ik bepaal wie ze ziet en toepast. En ik vind dat we daar ondertussen nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen voor hebben, zoals cryptografie toegepast op een decentrale manier. Ik werk eraan dat tegen de tijd dat mijn kleinkinderen geboren worden, zij dankzij de toepassing van zulke technologie zelf zeggenschap hebben over hun identiteit; met wie ze gegevens delen en wat er met die gegevens gebeurt.” En die betere overheid? “De overheid, dat zijn wij zelf. Iedereen is beter af met een systeem waarin je zelf zeggenschap hebt over je informatie.”

De Fintech werkgroep kan inderdaad een eerste verkenning opleveren van een nieuwe manier van omgaan met digitale identiteit. Maar naast dat het onderwerp nieuw is en daarom nog volop in ontwikkeling, geldt dat ook voor de vorm waarin dit onderwerp wordt aangepakt – via het werken volgens de ecosystemen methode. Hoe bevalt Steven dat: “Het is een vorm van wandelen in de dichte mist in de bergen. Je weet dat het kan maar er ligt ergens een kloof en er staat een harde boom om tegenaan te botsen. Je kunt dus niet alleen, je moet vertrouwen hebben in je partners. Niet alleen dat jullie elkaar zo goed mogelijk proberen te helpen met navigeren, maar ook dat ze je zullen helpen als je de kloof in bent gewandeld en dat ze een pleister plakken op je bult na de boom. Kortom, je moet erop vertrouwen dat je er bent voor elkaar. Anders werkt het niet.”

Dat vertrouwen, dat is er niet in 1 keer, zeggen deelnemers. Dat moet groeien. Maar toch ziet Steven dat eenvoudiger: “Het gaat om mentaliteit, om moraal. Essentieel is dat je altijd eerlijk blijft over je doelstellingen en die expliciet maakt. Wie niet begrijpt dat het om gedeelde moraliteit gaat in dit soort samenwerking, die heeft er niks te zoeken. En omgekeerd, wanneer je wel hetzelfde kompas hebt, maakt het niet uit vanuit welke club je meedoet, dan komen we er wel uit samen.”

Wie is Steven Gort?

Steven Gort is werkzaam bij ICTU, een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid en werkt vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken.