“Mensen beseffen: wacht even, zo kan het ook!”

Utrecht – Digital Ecosystemen FinTech werkgroep sessie 4/9/2020. foto Thijs Rooimans

Hoe verbeter je de wereld, dat was in 1995 de driver achter de bemoeienis van Andrew Mooijman met het internet. Hij geloofde in het sociale karakter van internet, maar werd teleurgesteld. The internet is broken, het is gebouwd op een verdienmodel dat draait op advertenties en handel in persoonsgegevens. Dus Andrew ging andere dingen doen. En nu, een kwart eeuw later, is hij weer terug bij het model van een internet gebaseerd op vertrouwen: met behulp van technieken zoals blockchain en principes zoals Self Souvereign Identity (SSI) is hij van mening dat de weeffout in het internet hersteld kan worden: “We gebruiken nu allerlei inefficiënte middelen zoals ID kaarten om partijen te bewijzen dat we zijn wie we zeggen, en dat we te vertrouwen zijn. Maar dat is niet per se nodig, dat vertrouwen zou je ook kunnen opbouwen door informatie gecontroleerd te delen; door het gecontroleerd vrijgeven van gedecentraliseerde data. Bijvoorbeeld, je betaalt je telefoonrekening of je energierekening, dan weet jouw leverancier dat je bestaat en een bankrekening hebt. Zij kunnen daarvoor garant staan als jij dat wil, zonder dat je opnieuw jezelf moet legitimeren en allerlei bewijzen moet aanleveren dat je te vertrouwen bent. Zolang jij de regie houdt, is dat een interessant model.”

De aantrekkingskracht van de Fintech projectgroep zit voor Andrew in het verder ontwikkelen van de ecosystemen gedachte; het werken in digitale ecosystemen dat betekent dat je met allerlei verschillende partijen aan een business model innovatie werkt, waarbij het gezamenlijk belang voorop staat. Het gaat dus niet direct om jouw commercieel voordeel: “In eerdere projectgroepen liep het weleens mis vanwege de focus op de oplossing. Voordat je daaraan kunt denken, is het belangrijk dat iedereen begrijpt hoe een ecosysteem werkt en wat dat inhoudt voor je eigen organisatie. Het aantrekkelijke van de Fintech projectgroep is dat er echte aandacht wordt besteed aan het opleiden van mensen in denken over ecosystemen. Dus voordat een project zichzelf verliest in techniek en wat er allemaal wel of juist niet kan, moet je stilstaan bij het waarom, en bij de rol die er dan voor jouw organisatie is. En dat dan in het besef dat die rol kan veranderen of verdwijnen en dat dat vanuit het ecosysteem bezien niet erg is.”

Dit is wel meteen het moeilijke onderdeel aan ecosysteem gedreven werken: mensen vervallen snel in wat ze al weten. Vanuit de visie van Andrew: “Bijvoorbeeld het value chain denken, dat is een vorm van ecosysteem denken oude stijl. Iedereen in de value chain heeft bestaansrecht en als je dat accepteert en dan met elkaar probeert zo effectief mogelijk samen te werken, kun je beter worden. Dat is zeker zo, maar het nieuwe ecosystemen denken gaat een stap verder: het is een decentraal systeem. De ontwikkeling gaat door en de rollen veranderen, iedereen houdt elkaar in balans. Als we die balans inzichtelijk maken, als we in een samenwerkingsmodel de afhankelijkheden en verhoudingen helder kunnen krijgen, dan kunnen we modelleren. Dan kunnen we decentrale beslissingen nemen, die je zou kunnen uitvoeren met behulp van bijvoorbeeld blockchain technologie.”

Voor Andrew is dit meer dan toekomstmuziek, hij ziet in de praktijk dat vooral commerciële partijen bereid zijn te investeren in vertrouwen en in decentrale beslissingen: “Bijvoorbeeld de banken, wanneer ze werken aan blockchaintechnologie. Ze zijn bereid te accepteren dat ze weliswaar elkaars concurrenten zijn, maar dat ze moeten samenwerken om dit mogelijk te maken. Daarmee accepteren ze dat er geen centrale partij is, ze moeten dus de controle loslaten. Als het fout gaat, kunnen ze niet naar anderen wijzen, je bent met elkaar verantwoordelijk als je iets samen hebt gedaan. En zo ben je weer terug bij vertrouwen. En bij blockchain als technologie om dat vertrouwen makkelijker te maken.

In de Fintech projectgroep groeit het besef bij partijen dat het werken in business ecosystemen betekent dat je net anders aankijkt tegen jouw rol en die van de anderen. Voor Andrew is het prachtig om te zien: “Als je het kwartje ziet vallen, dat mensen beseffen: Wacht even, zo kan het ook!  Dat moment, dat is het belangrijkste inzicht voor mensen met wie je erover praat. Van daaruit kunnen we bouwen. Het is dan geen wait en see game meer, maar we gaan beginnen. Vanuit openheid en vanuit het besef dat niet 1 partij de ontwikkeling bepaalt.”

 

Wie is Andrew Mooijman?

Verandering is een constante factor. Het kan altijd anders. Andrew Mooijman geeft graag vorm aan die verandering. Mensen staan centraal bij digitale transformatie. Andrew heeft zich gespecialiseerd in het definiëren en opleveren deze Digital Transformaties. Met als specialisatie: Digital Identity, Ecosystemen, FinTech, Blockchain toepassingen. Daarnaast is Andrew (Interim) manager, change manager en (team)coach.