Op 31 januari heeft DEI samen met Valid een ronde tafel georganiseerd rondom het thema Cyber Weerbaarheid in het Ecosysteem. Olivier Giraud van Valid werd geïnspireerd door het idee van ecosystemen in september 2021, toen hij het eerste jaarcongres van het Digital Ecosystems Institute bijgewoond heeft. De principes van een ecosysteem passen goed bij de cultuur van Valid: samenwerken in het belang van een gezamenlijke lange termijn doel, vertrouwen en wederkerigheid als basis voor succes.

Valid levert ook regelmatig een bijdrage aan netwerkbijeenkomsten met concullega’s om kennis te delen, en is in 2019 “launching member” geworden van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport. Inmiddels zijn er kleine stappen gezet in de verdere ontwikkeling, maar tegelijkertijd voelt het nog spannend om een samenwerking aan te gaan met organisaties die niet een klant of leverancier zijn, maar soms een andere rol spelen in het ecosysteem of zelfs een concurrent zijn in de markt. Allerlei vragen komen daarbij op: wie voert de regie uit? Hoe ziet de businesscase eruit? Hebben we een keuze als het gaat om cybersecurity? Kunnen we onze verdediging tegen digitale bedreigingen op een traditionele wijze blijven organiseren? Is het opzetten en onderhouden van een ecosysteem niet dé oplossing? Hoe doen we dat dan?

Om een eerste inventarisatie te doen van deze vragen hebben Bart van der Linden en Meldy van Dijken samen met Valid een groep van 12 participanten bijeengebracht op Nyenrode Business Universiteit.

Met een inspirerende talk van Hans Nouwens over lessons learned in het optuigen van een ecosysteem in de regio Breda, en een enthousiaste groep, zijn we aan de slag gegaan met het Ecosysteem Canvas. Hieruit hebben we gekeken wat ieders belangen zijn in een ecosysteem en vooral, welke gedeelde doelstelling hieruit te destilleren is. Doel was om te inventariseren of er animo is voor een verdere ontwikkeling van een Cyber Weerbaar Ecosysteem, en welke partijen daarvoor dan betrokken zouden moeten zijn. Tijdens het jaarcongres op 16 februari staat dit thema ook op de agenda. We kijken terug op een paar mooie eerste stappen, en zijn volop aan het kijken hoe we hier vervolg aan kunnen geven.

Wil je meer horen over het thema Cyber Weerbaarheid? Kom dan op 16 februari naar ons jaarcongres!