Van silo’s en egosystemen naar waarde-netwerken en ecosystemen, het programma Landelijke Aanpak Bouwstofhinder werkt er hard aan. Dit is een programma dat door DEI in opdracht van Rijkswaterstaat gestart is, en het doel is een ecosysteem in de bouwsector actief te houden dat toewerkt naar een breed gedragen aanpak om bouwstofhinder gezamenlijk aan te pakken. Een groep van 14 partijen willen gezamenlijk met het onderwerp aan de slag. Zowel publieke organisaties, zoals Gemeente Utrecht en Ministerie van I&W, als private organisaties als ABN Amro, Connected Worlds en To Interface werken de komende periode met de bouwers en de slopers om wet- en regelgeving verbinden aan activiteiten en data op de bouwplaats. 

Vorige week organiseerde het programma Landelijke Aanpak Bouwstofhinder een bijeenkomst bij Circl, het circulaire platform van ABN Amro op de Zuid-as. Leontien de Waal Sector-banker Bouw bij ABN Amro presenteerde over circulariteit, duurzaamheid en een nieuwe manier van samenwerken die aansluit bij het gedachtegoed van het DEI. Bart van der Linden, Directeur DEI, ging dieper in op het gedachtegoed van systemisch werken, en het hoe en waarom van werken in ecosystemen. De doelstelling van de middag was om de volgende stap te zetten in de reis naar een sectorbreed gedragen en getoetst afsprakenkader. 

Bart Broekhoven van Connected World nam het dagvoorzitterschap op zich en begeleidde de discussie over het vervolg van het initiatief om te komen tot aan Landelijke Aanpak Bouwstof. De volgende uitkomsten kunnen we delen: 

  • Urgentie creëren voor het onderwerp is nodig, met focus op gezondheids- en veiligheidsrisico’s. 
  • De deelnemers zijn allen positief over een vervolg, die hands-on moet zijn. 
  • De gezamenlijke doelstelling is helder, waarbij behapbare milestones wenselijk zijn om succesvol te zijn. 
  • Onderzoek naar best practices in andere landen is wenselijk om niet het wiel opnieuw uit te vinden. 

Hoe pakken we door? Door regelgeving te verbinden met de werkvloer:

  • Een onderzoek om 1) de regelgeving beter in kaart te brengen. 
  • Een fieldlab in een gemeente om de regelgeving en best practices te toetsen en bestaande metingen te combineren met nieuwe metingen op de bouwplaats.

Interesse om in te stappen? Neem contact op met Bart Broekhoven.