Wat is Coopetition precies en hoe werkt het? Op woensdag 12 juni ging prof. dr. Nina Telg van de Vrije Universiteit daar dieper op in tijdens een Online Minorclass.

De Minorclass werd geopend door Bart van der Linden, oprichter van het Digital Ecosystem Institute (DEI). Hij nam ons mee op een reis door de evolutie van IT-ecosystemen en benadrukte de noodzaak om traditionele controlemechanismen te vervangen door transparantie en vertrouwen. Zijn oproep om buiten de gebaande paden te denken en samen te werken was verfrissend en precies wat we nodig hebben in deze snel veranderende tijden.

Coopetition: samenwerken om gezamenlijke waarde te creëren

Prof. dr. Nina Telg

Prof. dr. Nina Telg

Nina Telg, assistant professor aan de VU Amsterdam, specialiseert zich in Coopetition, oftewel samenwerking tussen concurrenten. Ze legde uit dat Coopetition een tegenstrijdig concept is waarbij bedrijven samenwerken om gezamenlijke waarde te creëren, maar tegelijkertijd concurreren om deze waarde voor zichzelf te behouden. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op kennisbescherming binnen deze samenwerkingen, met nadruk op zowel formele als informele mechanismen.

Nina besprak verschillende voorbeelden, zoals de samenwerking tussen Pfizer en BioNTech voor de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin en de samenwerking tussen Ford en Volkswagen voor elektrische auto’s. Ze benadrukte dat effectieve samenwerking en kennisdeling cruciaal zijn voor innovatie, maar dat bedrijven ook moeten letten op de bescherming van hun intellectueel eigendom om te voorkomen dat concurrenten hun kennis misbruiken.

Daarnaast wees Nina op de complexiteit van ecosystemen waarin bedrijven opereren, met directe en indirecte relaties tussen verschillende partners. Ze benadrukte dat vertrouwen een essentiële rol speelt in succesvolle co-opetition, omdat wantrouwen kan leiden tot minder effectieve samenwerkingen. Tot slot merkte ze op dat de context waarin een bedrijf opereert, zoals de sector en de snelheid van technologische verandering, van groot belang is voor het succes van co-opetition.

Tips voor Coopetition

  1. Investeer in Vertrouwen: Om succesvolle co-opetition te bevorderen, is het essentieel om vertrouwen op te bouwen en te onderhouden tussen alle partners. Dit kan worden bereikt door open communicatie, duidelijke afspraken en wederzijdse transparantie.
  2. Balans in Kennisdeling en Bescherming: Zorg voor een evenwichtige benadering van kennisdeling en bescherming. Gebruik formele mechanismen zoals patenten om waardevolle kennis te beschermen, maar wees ook bereid om voldoende informatie te delen om effectieve samenwerking en innovatie te stimuleren.

Meer weten? Kom naar ons Jaarevent!

Tijdens ons Jaarevent op 27 juni gaan we dieper in op Coopetition. In het plenaire programma horen we van experts en ervaringsdeskundigen hoe coopetition werkt en in de breakout bijeenkomsten gaan we verder uitwerken hoe organisaties ecosystemisch samenwerken, soms als wens, soms als realiteit. Deelname is kosteloos, dus meld je direct hier aan.

Deze terugblik is gemaakt met behulp van Sky, de digitale entiteit van Influsense, die tijdens de Minorclass aanwezig was.