De Noordzee is al de drukste zee ter wereld voor wat betreft internationaal scheepvaartverkeer en er vinden daarnaast vele andere activiteiten plaats, zoals zand-, olie- en gaswinning, visserij en natuurbeheer. Door het smeltende ijs rond de Noordpool neemt niet alleen in de nabije toekomst dat scheepvaartverkeer toe, maar in de huidige plannen voor de energietransitie is straks ook 25 procent van het zee-oppervlak volgebouwd met duurzame energie-opwekparken. De digitale transformatie van de Noordzee die al deze ontwikkelingen mogelijk moet te maken, begint met digitale connectiviteit en de opbouw van de benodigde digitale infrastructuur.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsinstantie die werkt aan deze digitalisering. Als partner van het Jaarevent ‘De Dans van de Digitale Zwerm’ afgelopen februari, was Rijkswaterstaat aanwezig bij de presentatie van Head Digital Innovations Port of Rotterdam Oscar van Veen, waarin hij een beschrijving gaf van het innovatie-ecosysteem van Havenbedrijf Rotterdam. Dit vormde de inspiratie om in gesprek te gaan om de samenwerking tussen het Digital Ecosystems Institute en RWS op innovatiegebied uit te breiden met een DEI-werkgroep voor ‘connectiviteit op de Noordzee’, binnen het thema Future Network Services.

Connectivity Fieldlab North Sea

Met het in 2021 gestarte en intussen bij het Offshore Expertise Center (OEC) in Stellendam ondergebrachte Connectivity Fieldlab North Sea (CFNS) wil Rijkswaterstaat de ontwikkeling van digitale connectiviteit op zee aanjagen. In het CFNS wordt via pilots en proof-of-concepts de basis voor nieuwe maritieme communicatiemogelijkheden en de toekomstige digitale infrastructuur op zee gelegd. Zo loopt er sinds december 2022 een pilot samen met Utility Connect en het RIVM om de mogelijkheden van Lage Frequentie connectiviteut op zee te onderzoeken en wordt een schip van de Kustwacht voorzien van meetapparatuur om de huidige dekking van 4- en 5G op de Noordzee in kaart te brengen. Ook staat onderzoek op maritiem breedbandgebied naar de mogelijkheden van laagvliegende satellietconstellaties als OneWeb en Starlink er in de startblokken. Al deze ontwikkelingen kunnen baat hebben bij een ecosystemische aanpak. De opdracht vanuit RWS Innovatie omvat de eerste fase van de DEI-werkwijze, waarin door middel van twee verkennende (rondetafel) bijeenkomsten wordt bepaald welke geïnteresseerde partijen als founding partner van het duurzaam uit te bouwen digitale ecosysteem kunnen gaan fungeren.

Drone challenge voor innovatiehub RDM-Next

Tegelijkertijd met deze eerste stap wordt voor en met het innovatienetwerk van de Smart Mobility Inno Hub (SMIH) en RDM-Next in Rotterdam een challenge voorbereid op het gebied van connectiviteit en datadelen. Hiervoor wordt de door meerdere partijen gekoesterde wens om op afstand bediende (BVLoS = Beyond Visual Line of Sight) dronevluchtenvanuit het havengebied naar zee te kunnen maken als ‘çhallenge’ georganiseerd, om zo de innovatiecommunities koppelen en verrijken

Partijen die mee willen helpen het CFNS van Rijkswaterstaat uit te bouwen tot Digitaal Ecosysteem kunnen contact opnemen met Mark Beermann via mark@digitalecosystems.institute.

Meer informatie over digitalisering van de Noordzee? Kijk op www.digitalenoordzee.nl