DEI werkt vanuit werkgroepen die niet alleen bij elkaar komen om kennis uit te wisselen, maar ook samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Zo werkt de werkgroep DESF aan een framework voor samenwerking in een API-first omgeving. Een aantal interessante vragen uit die werkgroep vormen zich rondom de volwassenheid, rollen, en rolvastheid van organisaties die deelnemen aan een ecosysteem.

DEI baseert haar kennis bij voorkeur op onderzoek, hetzij wetenschappelijk, empirisch danwel uit literatuur, of voor een eerste verkenning een markt survey. In aanloop naar ons jaarcongres zullen we daarom begin volgende week een korte survey doen uitgaan naar alle deelnemers van het jaarcongres. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan de survey. We verwerken de resultaten in een terugkoppeling tijdens het congres, en nemen diezelfde resultaten mee in de verdere ontwikkelingen van DESF. Doen dus!

Wil je graag aanwezig zijn op het jaarcongres? zet dan hier je naam op de wachtlijst.