interview coen sanderink - smart cities

“Dit bestond niet zomaar ineens.”

Werkgroep integrale gebiedsontwikkeling

Coen Sanderink is enthousiast voortrekker van het nieuwe samenwerken. Voor het DEI neemt hij deel aan de werkgroep integrale gebiedsontwikkeling, waar de vraag centraal staat hoe je de gescheiden werelden van publieke en private ontwikkeling kunt integreren, door gebruik te maken van denken en werken in digitale ecosystemen. Die vraag is concreet gemaakt in 3 subgroepen, en Coen draait mee in de subgroep Energie die werkt aan de bi-directionele laadpaal als onderdeel van een lokaal energienetwerk, in Den Bosch. Daar zitten Gemeente, Provincie en private partijen als Heijmans om de tafel.

“Dit bestond niet zomaar ineens,” merkt Coen op. Nog voordat de eerste werkgroep van start ging, is er al veel heen en weer gepraat en onderzocht welke vorm de werkgroep zou moeten krijgen. “Ook toen we echt gingen draaien, hebben we tijd gestoken in het onderzoeken en op papier krijgen van onze individuele doelen. Dat was echt even zoeken naar de gemene deler, het is geen kant en klaar iets waar je in stapt; je maakt het zelf, samen met elkaar.”

In die eerste bijeenkomst ontdekte de werkgroep bijvoorbeeld dat de mensen aan tafel vooral mensen van de brede blik waren, de innovators. Maar de inhoudelijke mensen moesten nog worden aangesloten, kennis moest nog in kaart gebracht en gedeeld worden. “We hebben dat aangepakt door mensen erbij uit te nodigen, door gastcolleges in te plannen,” benoemt Coen. “En dan aan de slag natuurlijk.”

Hoe gaat het in de werkgroep?

Nu de werkgroep draait en de subwerkgroepen aan de gang zijn, kan Coen ook benoemen wat de meerwaarde is van het werken op deze manier: “Je komt op een hele andere manier in gesprek met overheden. We zitten nu niet tegenover elkaar, zoals in formele tendertrajecten, maar we zitten naast elkaar en we proberen gezamenlijk concrete oplossingen te vinden voor een uitdaging zoals de energietransitie. Dat gaat niet in 1 keer, maar door samen naar gebiedsontwikkeling te kijken met zo’n maatschappelijk thema op de achtergrond, levert dat  begrip voor elkaars situatie en problemen. We ontwikkelen nieuwe ideeën voor oplossingen die we anders niet noodzakelijkerwijs gevonden zouden hebben.”

Waarom meedoen?

Daarnaast ziet Coen nog een ander voordeel: “We zitten in deze trajecten zodat de gemeente het aandurft om een andere vraag te stellen. Niet: ‘bouw een weg’, maar ‘hoe kunnen we komen tot een gebiedsinrichting die alle gebruikers zoveel mogelijk faciliteert’. En dan moeten we het aandurven om een ander antwoord geven. Het uiteindelijke resultaat is wellicht nog steeds een weg, maar de manier waarop je samenwerkt en het aanlegt, en concepten daarin verwerkt, dat is nieuw.” Daarbij geeft Coen ook aan dat het voor de reguliere business ook voordelen heeft, deze projecten: “Als we elkaar later weer tegenkomen in een tendertraject, dan weten we van elkaar dat we het kunnen; samen werken en samen optrekken om het geheel er beter van te laten worden. Nu kunnen we sparren over dit soort dingen dus we bouwen als Heijmans een kennisvoorsprong op, en als groep leren we samenwerken in digitale ecosystemen.”

 

Wie is Coen Sanderink?

Coen werkt sinds 2018 bij Heijmans aan de ontwikkeling van nieuwe data gedreven diensten. Als bouwer van de gezonde leefomgeving krijgt Heijmans de beschikking over steeds meer sensoren die actuele data over het gebruik, de staat van onze infrastructuur en de kwaliteit van onze leefomgeving genereren. Dit trekt nieuwe spelers aan vanuit de software en data markt aan en dwingt Heijmans na te denken over zijn plaats in de (nieuwe) waarde keten en toekomstige business modellen.

Logo Heijmans