Digitaal armpje drukken, ofwel welke rollen bestaan er binnen een ecosysteem en hoe verhouden ze zich tot elkaar, dat is de vraag in deze tweede bijeenkomst van de Fintech werkgroep Digital Identity. Na de eerste fysieke sessie bijeenkomst in september bij de Volksbank kwamen de deelnemers nu digitaal bij elkaar. Met behulp van het ideation platform Miro is er hard gewerkt aan de doelstellingen voor het eerste jaar van de werkgroep. De twaalf deelnemers gingen het gesprek aan over de complexiteit van Self Sovereign Identity (SSI) en de data deeleconomie.

Digitaal armpje drukken

Bart van der Linden van het Digital Ecosystems Institute (DEI) startte met een recap van de eerste bijeenkomst, en werkte het concept digitale business ecosystemen verder uit: “Een digitaal ecosysteem is binnen deze context de samenhang tussen organisaties die met elkaar het platform, het platform van platformen, of de ICT omgeving creëren waarbinnen ecosysteem dienstverlening wordt geleverd. Het digitaal business ecosysteem is de samenhang van organisaties die met behulp van een platform (of platform van platformen) of ICT omgeving business creëren. Binnen deze twee ecosystemen zijn verschillende rollen gedefinieerd, namelijk de producent, de consument, de regisseur en de ontbinder.” Deze rollen kunnen bestaan uit meerdere organisaties samen die een rol vervullen. Van der Linden vervolgt: “De producent is de entiteit die zorgt voor de ecosysteem services. De consument is de entiteit die gebruik maakt van de ecosysteem services. De regisseur is de entiteit die zorgt voor de cohesie tussen de producenten of consumenten. De ontbinder tenslotte is de entiteit die componenten of diensten binnen het ecosysteem opruimt.” Organisatie die actief zijn binnen een digitaal ecosysteem of digitaal business ecosysteem kunnen meerdere rollen vervullen, waarbij de samenhang tussen alle rollen de dynamiek en de kracht van het ecosysteem maakt. Van der Linden: “Dat maakt dat het lastiger wordt voor grote tech partijen om met elkaar zogenoemd ‘digitaal armpje te drukken’. Zij zullen immers met elkaar moeten samenwerken om succesvol te zijn, zonder elkaar uit het ecosysteem te concurreren.” Voor het goed functioneren van een ecosysteem zullen verschillende onderdelen op orde moeten zijn, zoals de governance ervan, de spelregels voor het toetreden tot en uittreden uit het ecosysteem, maar ook van standaardisatie van processen.

Uitdagingen van de data deeleconomie en SSI

Peter Eikelboom van de Volksbank lichtte self sovereign identity, kortweg SSI, en de data deeleconomie verder toe. “Bij SSI heeft de gebruiker controle over zijn digitale identiteit en persoonlijke data. Hij kan deze delen met organisaties, personen of dingen (IOT), zonder de afhankelijkheid van een centrale autoriteit. SSI is een voorwaarde om als collectief te werken aan de data deeleconomie. Het SSI-ecosysteem bestaat uit drie lagen:

  • SSI-highway(s): data infrastructuur voor het registreren (issuen) en controleren (verifiëren) van data. In Nederland is hiervoor een consortium in wording, die non-for-profit en conform internationale standaarden hiervoor een open basisoplossing wil realiseren (Dutch Trust Network, voor meer info zie Dutch Blockchain Coalition)
  • SSI-data-wallet(s): data-wallet app waarmee de consument (holder) zijn identiteit en data kan verzamelen bij databronnen (issuer zoals overheid) en kan delen met datadiensten (verifier zoals hypotheek bij een bank).
  • SSI-use-cases: datadienst (verifiërs) die gebruikmaken van de data-wallet en highway voor bijvoorbeeld: KYC-check en data-sharing, maar ook voor secure-login of autorisatie (digitaal ondertekenen)”

 

Digitale identiteit business modellen; de vervolgstappen

Uit de discussies kwamen 4 focusgebieden naar voren:

  1. Het ecosysteem
  2. SSI voor de end-user
  3. Tech infrastructuur
  4. Business Infrastructuur

Door het plakken van digitale post-its en de vervolgdiscussie werd het al snel duidelijk dat de nadruk niet zozeer op technologie zou moeten liggen. Deelnemers willen vooral leren over de voordelen van het inzetten van ecosysteem principes om het thema Digitale Identiteit verder te brengen. Vervolgens werd duidelijk aangegeven dat het van essentieel belang is om te komen tot een valide businessmodel. Dit wil niet altijd zeggen dat iedere deelnemer dezelfde waarde haalt uit het ecosysteem, maar dat het wel transparant is welke bijdrage iedereen levert en welke waarde men uit het ecosysteem haalt.

De focus zal het komend jaar daarom ook liggen op deze twee aandachtsgebieden. De werkgroep werkt volgens ecosysteem principes, en leert zo veel over het bouwen van een eigen ecosysteem en het toepassen van de leading principles. De werkgroep vormt zo een ‘digitaal ID ecosysteem’, en gaat aan de slag op zoek naar valide businessmodellen die SSI organiseren in Nederland en daarna binnen Europa. Hiervoor worden bestaande ‘use-cases’ bestudeerd, de bevindingen zijn belangrijke input voor een eigen Minimal Viable Product (mpv). Het proces om tot een mvp te komen, wordt direct parallel opgestart.

Wil je meer informatie over dit unieke ecosysteem? Informatie over de use-cases? Of wil je meedoen? Neem dan contact op met Neem dan contact op met Maarten Korz.